Biologisk mångfald

I vårt samhälle idag har vi idag brist på naturliga miljöer för bland annat insekter och vilda bin. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Varför?

Idag har vi brist på olika insekter i vår fauna och det vill vi i Brösarp-Tranås församling göra något åt. Därför har vi beslutat att på sikt göra vissa grönytor i församlingen till ängsmark. Ängsmarkerna blir områden för biologisk mångfald och det innebär att vi inte klipper gräset i sommar för att få reda på vad som växer där naturligt och för att ge förutsättningar för olika insekter att trivas. Ett första steg på vägen är att vi kommer ha höggräs på vissa områden och plantera in vissa ängsblommor och örtväxter för att det ska se trevligare ut på andra.

Var?

Områden som berörs är inledningsvis backen söder om Brösarps kyrka, äppellunden i Andrarum och slänten mellan gamla och nya delen på Spjutstorps kyrkogård.