Biologisk mångfald

I vårt samhälle idag har vi idag brist på naturliga miljöer för bland annat insekter och vilda bin. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Varför?

Idag har vi brist på olika insekter i vår fauna och det vill vi i Brösarp-Tranås församling göra något åt. Därför har vi beslutat att göra vissa grönytor i församlingen till ängsmark. Ängsmarkerna blir områden för biologisk mångfald och det innebär att vi inte klipper gräset i sommar för att få reda på vad som växer där naturligt och för att ge förutsättningar för olika insekter att trivas. Till nästa år
planerar vi att plantera in vissa ängsblommor och örtväxter för att det ska se trevligare ut.

Var?

 Områden som berörs är inledningsvis områden utanför kyrkogårdarna i Onslunda, Andrarum, Brösarp och till viss del även i Eljaröd. De kommer att ansas i kanterna för att ögat ändå ska njuta av utsikten.