Kyrkorådet i Brösarp-Tranås församling

Enligt protokoll från Kyrkofullmäktige 2021-12-15 består kyrkorådet i Brösarp-Tranås församling av nedanstående personer.

Ordinarie ledamöter i kyrkorådet 2022-01-01 till 2025-12-31


Ordförande:
Lena Berndin

Vice Ordförande: Mats Andersson

Tillförordnad Kyrkoherde: Cerny Eriksson-Ståhl 

Krister Persson

Ewa Carnbrand

Ann-Marie Nilsson

Tommy Johansson

Ersättare 

Ida Kristiansson

Per Håkansson

Ingemar Sonesson

Margit Nilsson