Kyrkorådet i Brösarp-Tranås församling

Enligt protokoll från Kyrkofullmäktige 2017-12-20 består kyrkorådet i Brösarp-Tranås församling av nedanstående personer.

Ordinarie ledamöter i kyrkorådet 2018-01-01 till 2021-12-31


Ordförande:
Bo Herou  0708-365325

Vice Ordförande: Lena Berndin

Kyrkoherde: Jesper Cederholm

Krister Persson

Anna Öhgren

Gunnel Andersson

Tommy Johansson

Jan-Erik Broomé

Stig Throbäck 

Ersättare 

Ida Piekkari

Margit Nilsson

Anna Mårtensson

Lars-Göran Göransson

Vakant plats