Foto: Lunds stift

Eljaröds kyrka

Eljaröds kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Eljaröds kyrka är byggd på 1200-talet i romansk stil.

Kortfattad historisk beskrivning

Eventuellt har det funnits en tidigare träkyrka. Kyrkans grund består av gråsten, på vilken uppförts väggar av tegel. Från början fanns endast ett långhus och ett kor, som slutade vid altaret. Tegelväggarna döljs idag av vit puts. I valven finns målningar, som tyvärr överkalkats under 1700-talet. 

Kyrkan har under årens lopp byggts till och restaurerats flera gånger. Det byggdes till ett vapenhus och en tornbyggnad. Senare har tornet försetts med fönster och portal, över portalen ett runt fönster med en sexuddig stjärna i. Högst upp i tornet finns fönster med trälämmar. I öster har en bred sakristia byggts samman med koret. I tornet hänger en enda storklocka som är tillverkat av malm. En rikt och vackert dekorerad gravhäll ligger i sakristian.

I början på 50-talet fick kyrkan nya fönster och elektrisk uppvärmning.

Äldsta inventarierna är dopfunten från 1200-talet, ett krucifix från 1200-talets mitt och en madonnabild, träskulptur, madonnan med spiran från 1200-talets andra hälft som man lyckades få tillbaka 1966 från Lunds universitets historiska museum.

Det finns fortfarande en madonnabild, den tronande madonnan, och en biskopsbild förvarad i Lund. Altaruppsatsen är ett renässansarbete från 1600-talet. Predikstolen är även ett arbete från 1600-talet. Kyrkbänkarna var tidigare försedda med dörrar. En marmorskulptur skänkt av Gunnar Nordin står i ett fönster i sakristian.

I kyrkan finns en läktare, där förra orgeln var placerad. På framsidan av läktaren finns målningar i rokoko-stil, utförda av målaren Torsten Vennerberg från Kristianstad. Nummertavlorna är tillverkade under förra delen av 1800-talet. Den nuvarande orgeln är inköpt år 2008 i samband med renoveringen.

Under renoveringen 2008 hittades två bortglömda gravstenar under golvet. Detta har dokumenterats och luckor har gjorts så att man kan öppna och se gravstenarna.

Fragment av gamla målningar hittades på valvbågarna, men de kunde inte bevaras synliga utan har kalkats över. I före detta bårhuset har handikapptoalett, personalrum och värmecentral installerats.

Information om ”Eljaröds kyrka - sammanställd av Anders Gummesson” finns att läsa som pdf.

KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING

På uppdrag av Lunds stift har Regionmuseet i Kristianstad gjort en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Eljaröds kyrka. Du kan ladda ner den som pdf och läsa i sin helhet.
Eljaröds kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

KYRKOGUDIEN

www.kyrkoguiden.se finns berättelser om många kyrkor och bland annat Eljaröds kyrka. Klicka på länken eller scanna QR-koden nedanför så kommer du till informationen om Eljaröds kyrka.