Kulturgravar

I Brösarp-Tranås församling finns det ett stort antal kulturgravar på våra kyrkogårdar. Här kan du läsa mer om bakgrunden och vad som gäller för kulturgravar.

I Brösarp-Tranås församling finns det ett stort antal kulturgravar på våra kyrkogårdar. Kulturgravarna finns utmärkta i våra vård- och underhållsplaner, som är framtagna av Landskapsgruppen Öresund AB och har fastställts av kyrkorådet. Länsstyrelsen har godkänt planerna. Bedömningen av vilka gravar som klassas som kulturgravar är gjord av sakkunniga på Landskapsgruppen. 

Alla gravstenar har blivit bedömda i samband med framtagandet av vård- och underhållsplanerna och det finns många olika kriterier för att en grav ska bli kulturgrav. Det kan vara att det är en specifik gravsten som är kulturhistoriskt värdefull eller att den kan vara miljöskapande. Gravarna kan vara från olika tidsepoker och vara stora familjegravar till små enmansgravar. För att veta vad som gör en specifik grav till kulturhistoriskt värdefull måste man gå tillbaka till underlaget och läsa vad som står där. 

Ansvaret för kulturgravarna
När en grav blir kulturgrav, och det inte finns någon gravrättsinnehavara, tillfaller ansvaret Brösarp-Tranås församling och graven ska bevaras som den är. Den kommer då att skötas med grundskötsel regelbundet och det bekostas och utförs begravningsverksamheten. Finns det andra åtgärder, i vård- och underhållsplanerna, som är kopplade till gravplatsen utförs dessa av Brösarp-Tranås församling i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten. 

Gravrättsinnehavare
Även om en grav har blivit utpekad som kulturgrav så kan man, om man önskar, stå kvar som gravrättsinnehavare. Ansvaret för graven vilar då på gravrättsinnehavaren, som ska stå för kostnader avseende skötsel, stensäkring etc. Oavsett om man står kvar som gravrättsinnehavare eller inte så får man naturligtvis lov att plantera blommor och smycka gravplatser som är kulturgravar.

Kontakt

Vill ni veta mer och har frågor kring kulturgravar eller andra saker inom begravningsverksamheten är ni alltid välkomna att kontakta vår expedition.

Brösarp-Tranås församling
Albovägen 27
273 50 Brösarp
0414-181 00
brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se