Välkommen till oss!

Knislinge-Gryt och Kviinge församlingar vill finnas till för människor i glädje och sorg, i fest och vardag, och verka för att fler och fler ska upptäcka rikedomen i kristen tro! Vem du än är, hur du än mår, var du än bor och vad du än tror - Du är varmt välkommen till våra gudstjänster samt alla andra samlingar och verksamheter!

Centrum i våra församlingars liv är gudstjänsterna
se vår gudstjänstkalender!

I Kviinge kyrka firas mässa söndagar kl. 11 och i Knislinge kyrka firas högmässa söndagar kl. 16.

Öppna gruppen

För barn 0-5 år tillsammans med förälder

Ungdomar

Ung Pilgrim & TGIF

Lifehouse

En kommunitet av ungdomar, för ungdomar

Musik

Körer och musikgrupper

Celebrate Recovery

Ett program för frihet ifrån sår, ovanor eller beroende