Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Knislinge-Gryt och Kviinge Besöksadress: Kristianstadsvägen 6, 28932 Knislinge Postadress: BOX 36, 28921 KNISLINGE Telefon: +46(44)67980 E-post till Knislinge-Gryt och Kviinge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkparkens förskola

Kyrkparkens förskola i Kviinge är en ny fristående förskola som öppnade i augusti 2017 och huvudman är Svenska kyrkan. Där finns två avdelningar, en för yngre barn (Da Capo) och en för äldre (Tutti), med plats för totalt 35 barn.

Verksamheten  bedrivs i nybyggda och renoverade lokaler, byggda med ett tydligt miljöfokus med barnens hälsa för ögonen. Lokalerna är ljusa, fräscha och inspirerar till nyfikenhet, lek och lärande. Vår miljö är föränderlig efter barnens intresse med rum som ger möjlighet till lek och utmanar det egna tänkandet. Den natursköna parken ger förskolan både en vacker inramning och fantastiska förutsättningar för lek och utforskande.

Kyrkparkens Förskola vill att alla möten ska vara fyllda av glädje, värme och trygghet. Vår verksamhet är präglad av barnsynen i de italienska förskolorna i Reggio Emilia. Varje människa, liten som stor, ska känna sig sedd. Ledorden i det pedagogiska arbetet är SKAPA – UTFORSKA – REFLEKTERA, där barnen får förutsättningar att utveckla sitt lärande genom de ESTETISKA uttrycken musik, dans, drama samt bild och form. Vår vision är att ha både en ateljerista/bildpedagog och en musikpedagog bland personalen för att fördjupa och bredda både barnens och pedagogernas estetiska uttrycksätt. Lärandet och bildandet av barnets kunskap börjar med att det skapar tillsammans med andra. Att få lära sig att formulera hypoteser och teorier och reflektera över det som sker. Lust, glädje och nyfikenhet både från barn och vuxna behövs för att lärande ska ske. Vår övertygelse är att alla barn föds rika och intelligenta med en stark vilja att utforska världen.

Naturvetenskap, teknik och matematik skall vara en del av det dagliga utforskandet. Därför vill vi försöka ge barnen de rätta materialen, miljöerna och aktiviteterna för deras lärande och utveckling.

Vi vill förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället och förskolans läroplan vilar på. Vi betonar de kristna högtiderna och traditionerna men uppmärksammar också andra kulturella och religiösa sammanhang. Konfessionella inslag är frivilliga och vårdnadshavarare beslutar om barnen skall vara med på dessa. 

Anmälan görs via Östra Göinge kommuns hemsida.

 
Besöksadress
Kviingevägen 59
289 50 Hanaskog
Tel: 072-573 93 83

 
Förskolechef Marie Larsson
Tel: 070-964 57 51
Marie Larsson

Välkomna med era frågor, vi ser fram emot att träffa er och era barn.