Svalövsbygdens Pastorat

Gud, vi tackar dig för Din  närvaro i vår värld och ber om fred:  Släck hatets brand, som driver folk och stater till krig med varandra. Du som i Kristus erbjuder oss människor frid och fred, låt försoningens evangelium läka alla sår och gör oss villiga att dela jorden med varandra. I Jesu namn. Amen.  

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva

SWISH

För kollekt, gåvor eller betalning vid verksamheter 123 345 28 85