Svalövsbygdens Pastorat

Gud, vi tackar dig för Din  närvaro i vår värld och ber om fred:  Släck hatets brand, som driver folk och stater till krig med varandra. Du som i Kristus erbjuder oss människor frid och fred, låt försoningens evangelium läka alla sår och gör oss villiga att dela jorden med varandra. I Jesu namn. Amen.  

SWISH

För kollekt, gåvor eller betalning vid verksamheter 123 345 28 85