Svalövsbygdens Pastorat

Gud, vi tackar dig för Din  närvaro i vår värld och ber om fred:  Släck hatets brand, som driver folk och stater till krig med varandra. Du som i Kristus erbjuder oss människor frid och fred, låt försoningens evangelium läka alla sår och gör oss villiga att dela jorden med varandra. I Jesu namn. Amen.  

Bryt en tradition

Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag! Vi lever alla under samma himmel och tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs mer och ge en gåva

SWISH

För kollekt, gåvor eller betalning vid verksamheter 123 345 28 85