Församlingsråd 2018-2021

Svalövs församling

Ordförande

Kristina Backe 

Vice ordförande

Juan Carlos Alongi

Ledamot

Kjerstin Sörngård Thulin

Gunnel Andersson Sandtmann

Malin Nilsson

Ingalill Billberg

Ersättare

Marika Håkansson

Ulla Mark

Afrim Goxhuli

Ingela Skog

Billeberga-Sireköpinge församling

Ordförande

Christina Andersson

Vice ordförande

Liza Norrman Widemo

Ledamot

Gunilla Gyllenspetz

Bengt-Göran Grönvall

Ingrid Reinerfelt

Gunilla Rosén Höst

Ersättare

Anneli Appelskog

Teckomatorps församling

Ordförande

Maria Zirnig Andersson

Vice ordförande

Olle Karlsson

Ledamot

Birgitta Sonesson

June Lampa

Pernilla Ekelund

Karin Sjunnesson

Ersättare

Birgitta Söderstjerna

Sven Erik Jonsson