Meny

Församlingsråd 2018-2021

Svalövs församling

Ordförande

Kjerstin Sörngård Thulin

Vice ordförande

Kristina Backe

Ledamot

Gunnel Andersson Sandtmann

Juan Carlos Alongi

Malin Nilsson

Ingalill Billberg

Ersättare

Marika Håkansson

Ulla Mark

Afrim Goxhuli

Ingela Skog

Billeberga-Sireköpinge församling

Ordförande

Christina Andersson

Vice ordförande

Staffan Löfberg

Ledamot

Gunilla Gyllenspetz

Bengt-Göran Grönvall

Jan Andersson

Liza Norrman Widemo

Ersättare

Anneli Appelskog

Ingrid Reinerfelt

Gunilla Rosén Höst

Teckomatorps församling

Ordförande

Maria Zirnig Andersson

Vice ordförande

Olle Karlsson

Ledamot

Birgitta Sonesson

June Lampa

Pernilla Ekelund

Karin Sjunnesson

Ersättare

Birgitta Söderstjerna

Sven Erik Jonsson