Kyrkliga syföreningar

För mer information vänligen titta på startsidan under ”Viktig Information med anledning av coronaviruset”.

TIRUP,
Samlas första tisdagen i månaden klockan 18.30 i Tirups församlingshem.
Kontaktperson: Anne Thylén, tfn 0418-44 00 27

FELESTAD,
Samlas fjärde torsdagen i månaden klockan 14.00 på Forslidsgården.
Kontaktperson: Inga-Lill Billberg, tfn 0418-66 32 93

BILLEBERGA-SIREKÖPINGE,
Samlas första onsdagen i månaden klockan 14.00 i Billeberga församlingshem.

TECKOMATORP 
Samlas sista onsdagen i månaden klockan 14.00 i Teckomatorps församlingshem.