Konfirmation 2022-2023

Vem vill jag vara? Vad är viktigt i mitt liv? Kan jag tro? Tillsammans finner vi svar.

Inför nästa konfirmandläsår erbjuder vi två olika grupper. Eftersom vi vill att alla skall bli sedda och få komma till tals är det viktigt att grupperna inte är för stora. Vi har ett maxantal på 15 konfirmander per grupp. Skulle fler vara anmälda till någon grupp delar vi helt enkelt upp den i två. För att en grupp skall starta krävs det minst sex anmälda.  

Vår- och sommargrupp: Konfactive

Detta är alternativet för dig som tycker om rörelse och spännande utmaningar som t.ex. klättring, cykling och kanske ett havsbad. Tillsammans lär vi känna tro, hopp och kärlek genom naturupplevelser och slappstunder i mysiga, medeltida kyrkorum. När vi rör oss, samtalar och delar tankar hoppas vi förstå oss själva, varandra och Gud lite bättre.

Kostnad: Ingen

Var och när: Vår knutpunkt är Svalöv men vi kommer att ha träffar på olika ställen i pastoratet och göra en del utflykter i vår närhet. Vi startar första söndagen i advent och fortsätter att träffas under våren (särskilt inför och under påsk och Kristi himmelsfärd) för att prova på olika aktiviteter som vi åker gemensamt till. I juni månad blir läsningen intensivare inför konfirmationen som sker i månadsskiftet juni-juli. Om det är möjligt åker vi på konfirmandläger på våren. 

Vid frågor, kontakta Diakon Karin Domrös 0705-626809 karin.domros@svenskakyrkan.se 

Höst- och vårgrupp: Kom och följ med!

Genom utflykter och studiebesök i vår närhet lär vi känna varandra och vår tillvaro. Under våra träffar undersöker vi vår omvärld och hur kyrkan och tron hör hemma i världen.

Kostnad: Ingen

Var och när: Beroende på vad vi skall göra utgår vi från Billeberga, Teckomatorps eller Felestads församlingshem. Till våra utflyktsmål åker vi gemensamt. Våra träffar sker tisdagar och en del helger under hösten och våren. Konfirmationen sker i början av maj. Om det är möjligt åker vi på konfirmandläger på våren.

Vid frågor, kontakta Församlingspedagog Susanne Åberg 0722-147278 susanne.aberg@svenskakyrkan.se 

Anmälan:

Görs via e-post till svalovsbygden.konfirmation@svenskakyrkan.se senast den 15 september.

I anmälan vill vi ha:
•Konfirmandens namn, personnummer, adress och ev. mobilnummer
•Önskemål om vilken grupp
•Vårdnadshavares namn, telefonnummer och e-postadress.