Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svalövsbygdens Pastorat Besöksadress: Realskolegatan, Forslidsgården, 26821 Svalöv Postadress: Box 23, 26821 Svalöv Telefon:+46(418)667700 E-post till Svalövsbygdens Pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Klockspelet

Klockspelet har för närvarande drabbats av ett tekniskt fel. Arbete pågår med att åtgärda felet.

Klockspelet i Svalöv- en kortfattad beskrivning och historik

Historik
Mellan åren 1978 och 1981 diskuterade Stiftelsen Svalövs församlingshem och Svalövs kommunala byggnads AB införskaffandet av ett klockspel, dess placering, användande och funktion. I april 1981 gjöt man fundamentet vid platsen sydväst om Forslidsgården och den 12 maj 1981 invigdes klockspelet med klockspelskonsert, högtidstal och andakt.

 

Automatisk spelning
Klockspelet spelar varje dag klockan 08.00, 12.00 och 18.00.  Fyra melodiserier används och de byts den 1 december, 1 mars, 1 juni och 1 september.  Melodierna valdes och arrangerades tvåstämmigt för klockspelet av dåvarande organisten Lars-Åke Norlander hösten 1981.

Beskrivning av klockspelet
Klockspelet består av 24 klockor, räcker över två oktaver och är kromatiskt (ett halvt tonsteg mellan varje klocka). Klockspelet levererades av Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockstapeln ritades av stadsarkitekt Hansson och är 9 m hög och består av 4 lodräta balkar i svartlackerat stål. Klockorna är placerade på tvärbalkar i sju våningar.
Klockspelets spelbord finns på Forslidsgården i församlingshemmet.  Klockspelet går att spela på direkt, men är också automatiskt.
För den automatiska spelningen användes fram till år 2004 ett spelverk med ett tjockt pappersband med en för varje ton/klocka perforerad rektangel. Detta band rullades på en vals med hjälp av en motor genom spelverket. Till spelverket fanns ett ur kopplat. 2004 byttes det gamla spelverket ut mot ett för ändamålet anpassat digitalt spelbord och melodierna spelades in på nytt och lagrades i en dator för automatisk uppspelning.

Källor
Klockspelet i Svalöv- en redogörelse juni 1984 
Ludvig Haker vice ordförande Stiftelsen Svalövs församlingshem

Instruktion för klockspelsverket
M. & E. Ohlssons Klockgjuteri & Armaturfabrik, Ystad

Anna-Lena Andersson, kantor
Svenska kyrkan
Svalövsbygdens pastorat
Box 23, 268 21 Svalöv
anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se
0418-667732, 0702-902435