Klockspelet

En av klockorna är sönder i klockspelet och kommer åtgärdas i vecka 2. Melodierna låter lite konstigt men vi har valt att klockspelet ska vara i gång ändå.

Efter ett par års tystnad är klockspelet i Svalöv igång igen. Klockspelet med sina 24 klockor som står sydväst om Forslidsgården anskaffades år 1981 av Stiftelsen Svalövs församlingshem och Svalövs kommunala byggnads AB och har sedan dess dagligen spelat 3 melodier.

Under åren 1981-2004 användes ett spelverk där ett tjockt pappersband rullades på en vals med hjälp av en motor genom spelverket. 2004 byttes spelverket ut mot ett digitalt spelbord och en dator där melodierna lagrades för automatisk uppspelning. När detta digitala styrsystem slutade att fungera för några år sedan, tystnade klockspelet. Det gick tyvärr inte att reparera systemet, utan det behövdes en ny spelenhet.

Under året 2018 kom Stiftelsen Svalövs församlingshem, AB Svalövslokaler och kyrkorådet i Svalövsbygdens pastorat fram till ett beslut som resulterade i införskaffandet av en ny spelenhet, som nu är installerad och igång.

Melodierna som spelas just nu är

08.00 Av himlens höjd. 

12.00 Världens frälsare kom här. 

18.00 Nu vilar hela jorden. 

Klockspelet i Svalöv - en kortfattad beskrivning och historik

Mellan åren 1978 och 1981 diskuterade Stiftelsen Svalövs församlingshem och Svalövs kommunala byggnads AB införskaffandet av ett klockspel, dess placering, användande och funktion. I april 1981 gjöt man fundamentet vid platsen sydväst om Forslidsgården och den 12 maj 1981 invigdes klockspelet med klockspelskonsert, högtidstal och andakt.

Automatisk spelning
Klockspelet spelar varje dag klockan 08.00, 12.00 och 18.00.  Fyra melodiserier används och de byts den 1 december, 1 mars, 1 juni och 1 september.  Melodierna valdes och arrangerades tvåstämmigt för klockspelet av dåvarande organisten Lars-Åke Norlander hösten 1981.

Beskrivning av klockspelet
Klockspelet består av 24 klockor, räcker över två oktaver och är kromatiskt (ett halvt tonsteg mellan varje klocka). Klockspelet levererades av Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockstapeln ritades av stadsarkitekt Hansson och är 9 m hög och består av 4 lodräta balkar i svartlackerat stål. Klockorna är placerade på tvärbalkar i sju våningar.
Klockspelets spelbord finns på Forslidsgården i församlingshemmet.  Klockspelet går att spela på direkt, men är också automatiskt.
För den automatiska spelningen användes fram till år 2004 ett spelverk med ett tjockt pappersband med en för varje ton/klocka perforerad rektangel. Detta band rullades på en vals med hjälp av en motor genom spelverket. Till spelverket fanns ett ur kopplat. 2004 byttes det gamla spelverket ut mot ett för ändamålet anpassat digitalt spelbord och melodierna spelades in på nytt och lagrades i en dator för automatisk uppspelning.

Källor
Klockspelet i Svalöv- en redogörelse juni 1984 
Ludvig Haker vice ordförande Stiftelsen Svalövs församlingshem

Instruktion för klockspelsverket
M. & E. Ohlssons Klockgjuteri & Armaturfabrik, Ystad

Skrivet av Anna-Lena Andersson, tidigare kantor i Svalövsbygdens pastorat