Församlingsråd 2022-2025

Svalövs församlingsråd

Ordförande 

Backe, Kristina 

Vice ordförande

Alongi Allendes, Juan Carlos

Ledamot    

Billberg, Ingalill

Nilsson, Malin                  

Sandtmann, Gunnel Andersson

Skog, Ingela

Ersättare      

Goxhuli, Afrim                  

Mark, Ulla 

Seijsing, Gunilla 

Komminister                     

Magnússon, Ólafur Jón  

Billeberga-Sireköpinge församlingsråd

Ordförande

Andersson, Christina 

Vice ordförande

Widemo, Elisabet Norrman

Ledamot      

Grönvall, Bengt Göran 

Gyllenspetz, Gunilla  

Höst, Gunilla Rosén

Reinerfelt, Ingrid              

Ersättare

Appelskog, Anneli           

Everton, Maria                 

Jönsson, Aase 

Komminister

Magnússon, Ólafur Jón  

Teckomatorps församlingsråd

Ordförande 

Andersson, Maria Zirnig 

Vice ordförande

Karlsson, Olle  

Ledamot

Ekelund, Pernilla

Seijsing, Jenny                

Sjunnesson, Karin          

Sonesson, Birgitta           

Ersättare      

Eldh, Christer

Andersson, Inger

Andersson, Birgitta

Komminister

Edqvist, Erik