Kyrkomusik

Vill du sjunga i kör?

Vill du vara med i Kyrkomusikverkstaden? Där kan du musicera med andra eller lära dig spela och sjunga i kyrkan.

Kontakta våra kyrkomusiker för information och intresseanmälan.

Vi har körerna Chorus Jubilate i Svalöv, Teckomatorps kyrkokör och sånggruppen Happy i Teckomatorp samt en vokalensemble i Billeberga. Under året  bjuder vi också in sångare till en del körprojekt.

Kyrkomusiker
Outi Ben Ammar, organist Svalövsbygdens pastorat
Box 23, 268 21 Svalöv outi.ammar@svenskakyrkan.se Tel: 0418-66 77 31, 0706-65 43 11

Marie Svensson, kantor Svalövsbygdens pastorat
Box 23, 268 21 Svalöv marie.e.svensson@svenskakyrkan.se Tel: 0418-66 77 33, 0767-86 70 09 

Teija Hedin, kantor Svalövsbygdens pastorat (Tjänstledig under våren)
Box 23, 268 21 Svalöv teija.hedin@svenskakyrkan.se Tel: 0418-66 77 32, 0702-90 24 35