Kyrkomusikverkstaden

Kyrkomusikverkstaden har för närvarande 
inga lediga platser för individuell undervisning 
av nya musikanter. Möjlighet att musicera i 
grupp finns några gånger under hösten. För 
mer information kontakta Outi ben Ammar.

Vad är kyrkomusikverkstaden? Det är samlingsnamnet för musikundervisningen i vårt pastorat.

Finns det åldersgräns? Nej, du kan vara med oavsett ålder, men är man väldigt ung, behöver en vuxen följa med. För sångundervisning behöver man vara minst 13 år.

Vilka instrument kan man få undervisning i? Enskilda lektioner kan man få i orgel- och pianospel. Ibland har vi ”tillsammansdagar” för att musicera ihop, förbereda gudstjänster och lära oss nya saker. Spelar du redan något instrument tex ”till husbehov” och vill musicera med andra, är du välkommen att anmäla dig till ”öppen verkstad” som öppnas när tillräckligt många har anmält intresse. Där finns även möjlighet att spela djembetrumma i små grupper. Kontaktperson för orgelundervisning och öppen verkstad är Outi ben Ammar 0706-654311 outi.ammar@svenskakyrkan.se och för pianoundervisning Marie Svensson 0767-867009 marie.svensson@svenskakyrkan.se 

Kan man få sånglektioner? Vi erbjuder sångundervisning i små grupper. Minimiålder är 13 år, ingen övre åldersgräns. Kontaktperson för sång är Teija Hedin 0702-902435 teija.hedin@svenskakyrkan.se 

För att sjunga i kör – se ”körverksamhet”

Vad kostar det? Vi tar inte ut någon avgift i pengar, utan alla som deltar bidrar till pastoratets gudstjänstliv genom att medverka på något sätt under ett antal gånger per år.