Kyrkomusikverkstad

Vad är kyrkomusikverkstaden?

Kyrkomusikverkstaden är samlingsnamnet för kyrkomusikundervisningen i Svalövsbygdens pastorat.

Genom enskilda lektioner i orgel/piano/sång, grupplektioner med spel, rytmer, stämsång och annat lär vi oss att musicera enskilt och tillsammans.

Musiken är ett språk som förenar över generationer, så vi har inga åldersgränser, utan anpassar undervisningen efter behov.

Musikanter från verkstaden kommer
att medverka i många av våra gudstjänster framöver.

Vill du vara med? Hör av dig till:

Outi ben Ammar 0706-654311 outi.ammar@svenskakyrkan.se eller Marie Svensson tfn 0767-867009 marie.svensson@svenskakyrkan.se