Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svalövsbygdens Pastorat Besöksadress: Realskolegatan, Forslidsgården, 26821 Svalöv Postadress: Box 23, 26821 Svalöv Telefon:+46(418)667700 E-post till Svalövsbygdens Pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lekmannakår

SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND, SVALÖVSBYGDENS PASTORAT

Lekmannakåren i Svalöv - samlas andra måndagen i månaden på Forslidsgården, församlingshemmet mitt i Svalöv. 

Lekmannakåren i Teckomatorp – samlas onsdagar i Teckomatorps församlingshem.

Medarrangör Sensus och Vuxenskolan.  

Svenska kyrkans lekmannaförbund
är en medlemsorganisation som bedriver sitt arbete
helt ideelt. Förbundet samlar lekmän, kvinnor och män –
till gemenskap, engagemang och ansvarstagande inom kyrkan
på församlings-, stifts- och riksnivå.

Alla församlingsbor är hjärtligt välkomna till lekmannakårens
aktiviteter!  

Svalövs Lekmannakår

Ordförande: Göran Winèr 0709-14 53 17 goran@winer.nu

Vice ordförande: Bengt-Göran Grönvall 0418-43 11 22

Kassör: Inga-Lill Billberg 0418-66 32 93 ingalill.billberg@tele2.se

Ledamöter:                                 

Sven Gustavsson 0736-18 38 54

Gösta Svensson 0418-66 53 32 texas_48@hotmail.com

Jan Pålsson 0708-16 34 65 palssonjster@gmail.com

Agneta Nordquist 0418-66 21 24 a.nordqvist@telia.com

Birgitta Larsson 0418-66 24 29

Teckomatorps Lekmannakår

Ordförande: Sten Johansson
Kassör: Birgitta Andersson
Ledamöter: Ulla Henriksson, Bodil Jannesson, Anita Johansson, Gunnar Persson, Bodil Pettersson, Birgitta Söderstjerna, Sten Arne Olsson, adjungerad.

Vårens aktiviteter.
Svalöv

11 februari ÅRSMÖTE. Kantor Marie Svensson underhåller.

11 mars Trevliga visor och allsång. Ingrid Lundqvist.

 8 april Lottie Jeppsson, underhåller.

13 maj Inte bestämt än.            

10 juni Underhållning för boende på Solgården. PRO-kören medverkar.

 8 juli Allsång med kaffe i Felestads församlingshem.

Våra aktiviteter börjar kl. 14.00 på Forslidsgården om inget annat anges.

Pris: 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke medlemmar

Alla församlingsbor är välkomna till dessa sammankomster som har olika teman varje gång.

Teckomatorp

20 mars kl. 18.30 i Teckomatorps församlingshem. Frälsningsarmén i Ystad besöker oss.

17 april OBS kl 18.00 i Teckomatorps församlingshem. Ord och musik i stilla veckan med Carl Eliasson och Sigbritt Paulander.

20 maj Utfärd till Nävlinge, Kristianstad Jämshög och Fjälkinge enligt särskilt program. Kostnad: 300 kr.

20 juni Midsommarafton enligt sedvanligt program.