Lekmannakår

SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND, SVALÖVSBYGDENS PASTORAT

Lekmannakåren i Svalöv - samlas andra måndagen i månaden på Forslidsgården, församlingshemmet mitt i Svalöv. 

Lekmannakåren i Teckomatorp – samlas onsdagar i Teckomatorps församlingshem.

Medarrangör Sensus och ABF.  

Svenska kyrkans lekmannaförbund
är en medlemsorganisation som bedriver sitt arbete
helt ideelt. Förbundet samlar lekmän, kvinnor och män –
till gemenskap, engagemang och ansvarstagande inom kyrkan
på församlings-, stifts- och riksnivå.

Alla församlingsbor är hjärtligt välkomna till lekmannakårens
aktiviteter!  

Svalövs Lekmannakår

Ordförande: Jan Pålsson 0708-16 34 65 palssonjster@gmail.com

Vice ordförande: Bengt-Göran Grönvall 0418-43 11 22

Kassör: Inga-Lill Billberg 0418-66 32 93 ingalill.billberg@tele2.se

Ledamöter:                                 

Agneta Nordquist 0418-66 21 24 a.nordqvist@telia.com

Birgitta Larsson 0418-66 24 29

Ingrid Grönvall 0418-43 11 22

Kennet Nilsson

Teckomatorps Lekmannakår

Ordförande: Sten Johansson

Vice ordförande: Inger Andersson

Kassör: Birgitta Andersson

Ledamöter: Ulla Henriksson, Bodil Jannesson, Anita Johansson, Gunnar Persson, Bodil Pettersson, Birgitta Söderstjerna, Sten Arne Olsson, adjungerad.

Svalöv Höstens aktiviteter är inställt tills vidare

Våra aktiviteter börjar kl. 14.00 på Forslidsgården om inget annat anges.

Pris: 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke medlemmar

Alla församlingsbor är välkomna till dessa sammankomster som har olika teman varje gång.

Teckomatorp Höstens aktiviteter är inställt tills vidare

Våra aktiviteter börjar kl. 14.00 i Teckomatorps församlingshem om inget annat anges.

Alla hälsas välkomna i vår gemenskap och glädje.