Lekmannakår

SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND, SVALÖVSBYGDENS PASTORAT

Lekmannakåren i Svalöv - samlas andra måndagen i månaden på Forslidsgården, församlingshemmet mitt i Svalöv. 

Lekmannakåren i Teckomatorp – samlas tredje onsdagen i månaden i Teckomatorps församlingshem.

Medarrangör Sensus och ABF.  

Svenska kyrkans lekmannaförbund
är en medlemsorganisation som bedriver sitt arbete
helt ideelt. Förbundet samlar lekmän, kvinnor och män –
till gemenskap, engagemang och ansvarstagande inom kyrkan
på församlings-, stifts- och riksnivå.

Alla församlingsbor är hjärtligt välkomna till lekmannakårens
aktiviteter!  

Svalövs Lekmannakår

Ordförande: Jan Pålsson 0708-16 34 65

Vice ordf: Kenneth Nilsson 0706–22 38 38
Kassör & Sekr: Inga-Lill Billberg 0418-66 32 93

Ledamöter:                   
Bengt-Göran Grönvall 0732–22 81 87

Agneta Nordqvist 0733–33 70 46

Birgitta Larsson 0768–51 80 28

Ingrid Grönvall 0735–02 06 10

Sven Gustavsson 0736-18 38 54

Teckomatorps Lekmannakår

Ordförande: Inger Andersson 0705-560754

Kassör: Birgitta Andersson 0703-485322

Ledamöter: Bodil Jannesson 0730-365667

Bodil Pettersson 0706-021851

Britt Jönsson 0720-517318

Maj-Britt Persson 0766-440819

Lekmannakåren i Svalöv
Samlas andra måndagen i månaden på Forslidsgården, församlingshemmet i Svalöv.

11 juli Sommarkonsert med Pro kören Svalöv i Felestads kyrka.

8 aug Bussfärd, anmälan senast 1 augusti till Agneta Nordqvist 0733–337046.

12 sept Ólafur Jón Magnússon kåserar.

10 okt Kjerstin Sörngård Thulin kåserar om Kvinnor & Krig.

14 nov Utfärd med lunch till Spången, anmälan senast 7 november till Agneta Nordqvist. Utfärdsbetalningen sker till bankgiro 5606–7044 OBS! Glöm inte skriva namn.

12 dec Julfest, anmälan senast 5 december till Agneta Nordqvist.

Våra aktiviteter börjar kl. 14.00 om inget annat anges. Kaffe & kaka 40 kronor.

Lekmannakåren i Teckomatorp
Samlas onsdagar i Teckomatorps församlingshem.

21 september 14.00 Utflykt Olstorps Kvarn.

19 oktober 14.00 Ukulele kommer och spelar och sjunger.

16 november 16.00 Mårtensfest med musik.

21 december 14.00 Ingrid Lindkvist spelar och sjunger. 

Alla församlingsbor är välkomna till dessa sammankomster som har olika teman varje gång.