Meny

Lekmannakår

SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND, SVALÖVSBYGDENS PASTORAT

Lekmannakåren i Svalöv - samlas andra måndagen i månaden på Forslidsgården, församlingshemmet mitt i Svalöv. 

Lekmannakåren i Teckomatorp – samlas onsdagar i Teckomatorps församlingshem.

Medarrangör Sensus och ABF.  

Svenska kyrkans lekmannaförbund
är en medlemsorganisation som bedriver sitt arbete
helt ideelt. Förbundet samlar lekmän, kvinnor och män –
till gemenskap, engagemang och ansvarstagande inom kyrkan
på församlings-, stifts- och riksnivå.

Alla församlingsbor är hjärtligt välkomna till lekmannakårens
aktiviteter!  

Svalövs Lekmannakår

Ordförande: Jan Pålsson 0708-16 34 65 palssonjster@gmail.com

Vice ordförande: Bengt-Göran Grönvall 0418-43 11 22

Kassör: Inga-Lill Billberg 0418-66 32 93 ingalill.billberg@tele2.se

Ledamöter:                                 

Agneta Nordquist 0418-66 21 24 a.nordqvist@telia.com

Birgitta Larsson 0418-66 24 29

Ingrid Grönvall 0418-43 11 22

Kennet Nilsson

Teckomatorps Lekmannakår

Ordförande: Sten Johansson
Kassör: Birgitta Andersson
Ledamöter: Ulla Henriksson, Bodil Jannesson, Anita Johansson, Gunnar Persson, Bodil Pettersson, Birgitta Söderstjerna, Sten Arne Olsson, adjungerad.

Vårens aktiviteter.
Svalöv

10 februari Årsmöte och musikunderhållning.

9 mars Reseberättelse från Falklandsöarna m.m. av Christer Löfqvist.

20 april Musikunderhållning av Österlenarna.

11 maj Anders Månsson berättar om sitt liv som synskadad och att ha ledarhund.

11 juni Underhållning på Solgården av PRO-kören.

13 juli Allsång med kaffe i Felestads församlingshem.

Våra aktiviteter börjar kl. 14.00 på Forslidsgården om inget annat anges.

Pris: 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke medlemmar

Alla församlingsbor är välkomna till dessa sammankomster som har olika teman varje gång.

Teckomatorp

15 januari Spelmanspojkarna.

19 februari Årsmöte. 14.30 Cabaré Mix.

18 mars Filmeftermiddag.

15 april Frälsningsarmén. 

18 maj Utfärd. (Måndag)

19 juni Midsommarfirande. (Fredag)

Våra aktiviteter börjar kl. 14.00 i Teckomatorps församlingshem om inget annat anges.

Alla hälsas välkomna i vår gemenskap och glädje.