Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svalövsbygdens Pastorat Besöksadress: Realskolegatan, Forslidsgården, 26821 Svalöv Postadress: Box 23, 26821 Svalöv Telefon:+46(418)667700 E-post till Svalövsbygdens Pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lekmannakår

SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND, SVALÖVSBYGDENS PASTORAT

Lekmannakåren i Svalöv - samlas andra måndagen i månaden på Forslidsgården, församlingshemmet mitt i Svalöv. 

Lekmannakåren i Teckomatorp – samlas onsdagar i Teckomatorps församlingshem.

Medarrangör Sensus och ABF.  

Svenska kyrkans lekmannaförbund
är en medlemsorganisation som bedriver sitt arbete
helt ideelt. Förbundet samlar lekmän, kvinnor och män –
till gemenskap, engagemang och ansvarstagande inom kyrkan
på församlings-, stifts- och riksnivå.

Alla församlingsbor är hjärtligt välkomna till lekmannakårens
aktiviteter!  

Svalövs Lekmannakår

Ordförande: Göran Winèr 0709-14 53 17 goran@winer.nu

Vice ordförande: Bengt-Göran Grönvall 0418-43 11 22

Kassör: Inga-Lill Billberg 0418-66 32 93 ingalill.billberg@tele2.se

Ledamöter:                                 

Sven Gustavsson 0736-18 38 54

Gösta Svensson 0418-66 53 32 texas_48@hotmail.com

Jan Pålsson 0708-16 34 65 palssonjster@gmail.com

Agneta Nordquist 0418-66 21 24 a.nordqvist@telia.com

Birgitta Larsson 0418-66 24 29

Teckomatorps Lekmannakår

Ordförande: Sten Johansson
Kassör: Birgitta Andersson
Ledamöter: Ulla Henriksson, Bodil Jannesson, Anita Johansson, Gunnar Persson, Bodil Pettersson, Birgitta Söderstjerna, Sten Arne Olsson, adjungerad.

Höstens aktiviteter.
Svalöv

12 augusti Utfärd till Hillesgården med lunch, besök i Stenestads kyrka, avslut med kaffe på Forslidsgården. Avfärd kl. 9.30 från Forslidsgården. Kostnad: Medl. 200:- Icke medl. 250:- inbetalas senast den 2 augusti till bankgiro: 5606-7044. Inbetalningen gäller som anmälan.

9 september Vår komminister Carl Eliasson kåserar.

14 oktober Musikprogram med Helen Hansen och John Follin.

11 november Kommer Lennart ”Boggie” Johansson och visar film.

9 december Sjunger vi in julen tillsammans med Kristina Backe.

Våra aktiviteter börjar kl. 14.00 på Forslidsgården om inget annat anges.

Pris: 30 kr för medlemmar och 40 kr för icke medlemmar

Alla församlingsbor är välkomna till dessa sammankomster som har olika teman varje gång.

Teckomatorp

1 september Hemvändardag i Källs Nöbbelöv. Systrarna Mathiasson Kyrkogångsdag. Kl. 13.00 Trumpetmusik från kyrktornet med Ingemar Eliasson. Söndagsgudstjänst, Sten Johansson. Kyrkkaffe i församlingssalen. Bygdens son, Thore Pettersson kommer med nya intressanta uppgifter om församlingen.

18 september Edvard Perssons Klockorna i Gamla stan.

16 oktober Sång och musik med Två Herdar.

20 november Mårtensfest. Sig-Britt och Hans Paulander underhåller med madavisor och hembygdssånger. Kostnad: 200:- Anmälan senast den 14 november till Sten 070-7451511.

18 december Julen i våra hjärtan. Sång av Ingrid Lundkvist.

Våra aktiviteter börjar kl. 14.00 i Teckomatorps församlingshem om inget annat anges.

Alla hälsas välkomna i vår gemenskap och glädje.