Meny

Pastoratets kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar.

Det är Svalövsbygdens Pastorat som är huvudmannen för begravningsverksamheten inom församlingens område. Våra kyrkogårdar ligger i Billeberga, Sireköpinge, Tirup, Felestad, Torrlösa, Svalöv, Norra Skrävlinge, Källs Nöbbelöv och Norrvidinge. Kyrkogården verkar som den dödes viloplats och de efterlevandes meditations- och sorgerum. Ett besök behöver dock inte enbart betyda att någon anhörig eller vän har sin gravplats där. Platserna erbjuder vackra miljöer för den som önskar stillhet och ro.