Pastoratets kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar.

Det är Svalövsbygdens Pastorat som är huvudmannen för begravningsverksamheten inom församlingens område. Våra kyrkogårdar ligger i Billeberga, Sireköpinge, Tirup, Felestad, Torrlösa, Svalöv, Norra Skrävlinge, Källs Nöbbelöv och Norrvidinge. Kyrkogården verkar som den dödes viloplats och de efterlevandes meditations- och sorgerum. Ett besök behöver dock inte enbart betyda att någon anhörig eller vän har sin gravplats där. Platserna erbjuder vackra miljöer för den som önskar stillhet och ro.

Ordningsstadgar för våra kyrkogårdar