Körsång/Körprojekt

Körer

Körensemble för sångare med säkra toner och vakna öron. Just nu söker vi en bas. Provsjungning krävs. Ensemblen har tre till fyra övningsperioder per år. Kören övar i Billeberga och sjunger i första hand i Billeberga-Sireköpinge.  Kontakt: Outi Ben Ammar, organist 0706-654311 eller outi.ammar@svenskakyrkan.se 

Sjung regelbundet i Chorus Jubilate Svalöv. Vi är en blandad kör som sjunger i gudstjänster och mässor, i första hand i Svalöv. 

Teckomatorps Kyrkokör. 

Kom och sjung med oss!

Teckomatorps kyrkokör välkomnar nya sopraner och altar.

Vi övar varje måndagskväll, i Teckomatorps församlingshem.