Körsång/Körprojekt

Nu startar barnkören igen!

Billeberga församlingshem tisdagar kl 14.30-15.15 med start den 17 januari. För dig som går i årskurs 3-6.

Anmälan och frågor till kantor Marie Svensson marie.svensson@svenskakyrkan.se 

Är du intresserad av att sjunga i någon av våra körer?

Svalövskören Chorus Jubilate kommer att pausas fr.o.m. vecka 38.

Teckomatorpskören Joy. Teckomatorps kyrkokör har bytt namn och heter nu ”Teckomatorpskören Joy”. Kören sjunger varierande repertoar, med inriktning pop/gospel/lovsång. Kören övar på tisdagar kl. 19.00 i Teckomatorps församlingshem och medverkar vid gudstjänster i första hand i Teckomatorps församling.

För mer information och anmäl: Körledare Teija Hedin teija.hedin@svenskakyrkan.se Tel. 0702-902435​

Kören i Billeberga övar huvudsakligen på söndagseftermiddagar. Repertoaren består främst av sakral musik från olika kristna traditioner.

Anmäl intresse: Körledare Outi ben Ammar outi.ammar@svenskakyrkan.se  Tel. 0706654311

”Drop-in”-kören Dagsländan passar dig som vill sjunga då och då utan att binda upp dig. Vid varje tillfälle övar vi in några enkla sånger för att sedan medverka i kvällens gudstjänst. Varken körvana eller anmälan krävs. Kören övar på följande söndagar kl. 16.45-ca 18.45 i Billeberga kyrka: 27/11, 29/1, 12/2 och 12/3.

Vill du veta mer, kontakta Outi Ben Ammar tel. 070-6654311, outi.ammar@svenskakyrkan.se eller Marie Svensson tel. 076-7867009, marie.svensson@svenskakyrkan.se