Församlingsinstruktion

I församlingsinstruktionen för pastoratet finner du en beskrivning av, och en vision om, hur vi med våra olika verksamheter och på olika områden arbetar för att vara Kristi kyrka i Svalövsbygden.