Åhus församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Åhus. Församlingen omfattar orterna Åhus och Yngsjö i Kristianstads kommun. Församlingen har verksamheter för olika åldrar och ett rikt musikliv. Åhus S:ta Maria kyrka är öppen för besök dagligen kl 9–15.

Just nu söker vi

Musik i Åhus S:ta Maria kyrka

Ta del av vårt rika utbud av levande musik

Spa för själen

Lördag 25 maj, Listerkyrkan i Hällevik - Unna dig en dag där du avsätter tid för dig själv och din inre reflektion, en dag i tystnad och stillhet, där du får möjlighet att lyssna till dina egna tankar

Hälsopromenad på onsdagar

Motion och samvaro

Stickcafé

Handarbete och gemenskap

Bibelstudiegrupp

Vi lär oss mer genom att samtala om kommande söndags texter.

Sinnesromässa, Vardagsmässa eller Ungdomsmässa

Vi inbjuder till att fira mässa i Åhus S:ta Maria kyrka på onsdagskvällar.

Internationella gruppen

Internationella gruppen är motorn för hela Åhus församlings internationella arbete

Leva vidaregrupp

För dig som förlorat en nära anhörig

Diakoni, samtal och stöd

I Åhus församling är diakonin angelägen. Här finns en diakonigrupp som träffas första onsdagen i månaden och som arrangerar gemenskapsträffar, kyrkkaffe och mycket annat.

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Någon att tala med

När livet inte håller ihop längre, när krisen och sorgen drabbar - då kan det vara bra att dela sina tankar med någon som är van att lyssna.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Upptäck kyrkan i appen Kyrkguiden

Med hjälp av Kyrkguiden kan du upptäcka mer än 3 000 kyrkor och platser. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang.

Läs mer om appen

Kyrkoåret: Söndagens texter

Här kan du läsa kommande söndags texter och lära dig mer om kyrkoåret.

Swisha söndagens kollekt

Stöd vår verksamhet direkt via Swish. Det är enkelt, snabbt och säkert.

Hjärtstartare i kyrkan

Det finns en hjärtstartare i Åhus S:ta Maria kyrka.

Bli medlem

Som medlemmar i Svenska kyrkan tar vi tillsammans ansvar för en värld där människovärde, kärlek och en hållbar livskvalitet får stå i fokus. I det arbetet är varje medlem viktig, inte minst du!

Presentationsfilm om vår kyrka

Du kan se den på YouTube.

Samarbete för Ukraina!

Åhus församling engagerar sig för människor som drabbas av kriget i Ukraina.