Ny minneslund på Gamla kyrkogården

Åhus församling har invigt den nya minneslunden på Gamla kyrkogården inne i Åhus.

Det var i samband med friluftsgudstjänsten vid kyrkan på midsommardagen den 24 juni 2017 som nya minneslunden förklarades invigd av kyrkoherde Magnus Tyche. Därmed är den också i bruk.

Sten för sten muras. Bilden är från slutet av oktober 2016.

Det var då ganska exakt ett år sedan, den 27 juni 2016, som arbetet påbörjades, öster om kyrkan och i hörnet mot Köpmannagatan och Rönnowsgatan inne i Åhus.

I juli hade det blivit dags att gjuta sulan till den mur, som uppfördes på platsen.

8 augusti var sulan gjuten och den täckande plasten kunde plockas bort.

I oktober började muraren att mura, sten för sten.

Sulan var klar 8 augusti 2016.

När muren blev färdig i början av december kunde även elen kopplas in.

Tyvärr gick vintern hårt åt den nya minneslunden. Fogar måste lagas och så skulle en plåt på toppen monteras.

Ärendet med nya minneslunden kom upp på kyrkorådets bord i augusti 2015, då Länsstyrelsens tillstånd för minneslunden hade kommit.

Dags att gjuta sulan 12 juli 2016.

Ett konstverket till minneslunden levererades också under sommaren 2015.

På hösten lämnades bland annat en bygglovsansökan in och byggnadsantikvarie Åsa Eriksson Green var ute och tittade på de gravstenar som behöver flyttas, utan att ha något att invända.

Tillgänglighetsanpassning med ny ramp från Rönnowsgatan. Det blir även ny ramp från torget in till kyrkan.

Det kom däremot in synpunkter på konstruktionen och vissa justeringar behövde göras. Det innebar i sin tur att arbetet inte var möjligt att påbörja förrän efter vintern.

Byggstart 27 juni 2016.

Vid sammanträdet i mars 2016 fick kyrkorådet information om att den stenpelare som ska bära upp konstverket kostar cirka 10 000 kronor.

En offert hade kommit in rörande den nya minneslunden, som visar sig ligga på en orimligt hög kostnadsnivå. Kyrkorådet beslöt 25 april att upplåta åt kyrkoherden med flera att komma med förslag på hur projektet ska gå vidare.

I maj fanns en kostnadskalkyl som bedömdes som fördelaktig och kyrkorådet beslöt att teckna avtal med leverantören. I slutet av juni satte så grävmaskinen skopan i marken.

Fasadbeslysning
Ser kyrkan lite annorlunda ut om kvällen?
Det beror på att den gamla fasadbelysningen bytts ut och det gamla orangea ljuset har ersatts av ett renare vitt.
Till den gamla belysningen finns varken lampor eller reservdelar längre och med 70 procent lägre energiförbrukning har de nya strålkastarna snart betalat sig.

Utsmyckning
"Solfågel" heter skulpturen, som ska pryda nya minneslunden vid kyrkan. Den är gjord av Kristianstadsfödde konstnären Folke Truedsson (1913-1989) och finns i ytterligare två exemplar; ett i privat ägo i Schweiz och ett i Slottsparken i Sölvesborg. http://www.folketruedsson.ch/biografi.htm