Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Åhus församling Besöks- och postadress: Torget 17, 29631 ÅHUS Telefon: +46(44)246800 E-post till Åhus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster varje vecka

Du är varmt välkommen att fira gudstjänst med oss i Åhus och Yngsjö. Gudstjänsterna är öppna för alla.

18 november Söndagen före Domsöndagen
11.00 Församlingshemmet, Högmässa, SE. Kaffe i församlingshemmet (kyrkan stängd pga renoveringen)

25 november Domsöndagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, UH, Joyful. Kaffe i paviljongen

1 december lördag
11.00 Församlingshemmet, Gudstjänst med Små och Stora, SE
12.00-15.00 Församlingshemmet, Julpyssel

2 december 1:a söndagen i advent
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, MT, Maria Nova, trumpeter
14.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, MT, Maria Nova, trumpeter
14.00 Yngsjö kapell, Gudstjänst, SE, Trekvart, trumpet

5 december
19.00 Yngsjö kapell, Adventskonsert med Karlshamns Storband under ledning av Berndt Sjögren

9 december 2:a söndagen i advent
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, MT. Kaffe i paviljongen
18.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Adventskonsert "Christmas unplugged", Joyful

13 december torsdag
18.30 Torget i Åhus, Luciahögtid

16 december 3:e söndagen i advent
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, TB, Körglädje. Kaffe i paviljongen

19 december onsdag
19.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Julmusik, Maria Nova

22 december lördag
19.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Julmusik, Fem röster, Michaël Dahlin

23 december 4:e söndagen i advent
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, SE, solist. Kaffe i paviljongen

24 december Julafton
9.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Julbön, MT
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Julbön med Små och Stora, SE, Eftiskören
11.00 Yngsjö kapell, Julbön, MT
16.30 Åhus S:ta Maria kyrka, Julbön, MS, delar ur Maria Nova, insturmentalist
21.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Julaftonsmässa, MT
23.30 Åhus S:ta Maria kyrka, Julnattsmässa, MT, "Julkören"

25 december Juldagen
7.00 Yngsjö kapell, Julotta, UH
9.00 Furuboda, Julotta, UH
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, UH

26 december Annandag jul
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, MT. Kaffe i paviljongen

30 december Söndagen efter jul
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, SE. Kaffe i paviljongen

31 december Nyårsafton
14.00 Yngsjö kapell, Nyårsbön, TB
16.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Nyårsbön, TB

2019:
1 januari Nyårsdag
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, MT. Kaffe i paviljongen

6 januari Trettondedag jul
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, MT, ensemble ur Trekvart

13 januari 1:a e Trettondedagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, TB. Kaffe i paviljongen

20 januari 2 e Trettondedagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst med Små och Stora, SE. Kaffe i paviljongen
19.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Taizémässa

27 januari 3 e Trettondedagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, TB. Kaffei paviljongen

3 februari Kyndelsmässodagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst med Små och Stora, SE, Con Angelii och Boys Only. Kaffe i paviljongen

10 februari 5 e Trettondedagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, EM. Kaffe i paviljongen
19.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Taizémässa

17 februari Septuagesima
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, MT. Kaffe i paviljongen

24 februari Sexagesima
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, SE. Kaffe i paviljongen

3 mars Fastlagssöndagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, EM. Kaffe i paviljongen
15.00 Yngsjö kapell, Gudstjänst, EM, kören Joyful

10 mars 1 sön i fastan
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, TB. Kaffe i paviljongen
19.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Taizémässa

17 mars 2 sön i fastan
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst med Små och Stora, MT. Kaffe i kyrkan
18.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Lukaspassionen, Trekvart, instrumentalister

24 mars Marie Bebådelsedag
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, EM, ”Mariamusik” med Fem röster. Kaffe i paviljongen

30 mars
20.15 Åhus S:ta Maria kyrka, Earth Hour

31 mars Midfastosöndagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, SE

7 april 5 sön i fastan
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, MT

14 april Palmsöndagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, Alla, Återöppnande av kyrkan!

18 april Skärtorsdagen
19.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Mässa, EM, Con Moto
19.00 Yngsjö kapell, Mässa, TB

19 april Långfredag
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Långfredagsgudstjänst, MT, Trekvart

20 april Påskafton
23.30 Åhus S:ta Maria kyrka, Påsknattsmässa, SE, EM

21 april Påskdagen
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Gudstjänst, MT, Maria Nova, trumpeter
14.00 Yngsjö kapell, Gudstjänst, MT, Körglädje, trumpeter

22 april, Annandag påsk
11.00 Åhus S:ta Maria kyrka, Högmässa, SE. Kaffe i paviljongen

Präster:
MT, Magnus Tyche
TB, Tanja Borchardt
SE, Susanna Englund
UH, Undine Hellström
EM, Emma Mattsson
MS, Mia Snecker, diakon

 

Alla gudstjänster annonseras i Kristianstadsbladet på lördagar och på hemsidan.