Leva vidaregrupp

För dig som förlorat en nära anhörig. Start 4/10

För dig som förlorat en nära anhörig startar vi i höst en ny

Leva vidaregrupp, som kommer att träffas sex tisdagar med start 4 oktober kl. 14.

Om du är intresserad, ring och anmäl dig på något av nedanstående telefonnummer.

Gruppen leds av Tanja Borchardt, präst, 044-24 68 03 och Sabina Häggblom, diakon, 044-24 68 10.

 

Svenska kyrkan i Åhus anordnar samtalsgrupper för sörjande och de kallas Leva vidaregrupper, eftersom de som lever vidare förbereder sig för att göra det på ett så bra sätt som möjligt.

Leva vidaregruppen är en möjlighet för dig som mist din make/maka/sambo - eller annan nära anhörig, att samtala med andra i samma situation. Samtalen leds av en präst eller diakon.

Du är välkommen att vara med i en enkel och kravlös gemenskap, där det finns plats för dig, din sorg och dina frågor. En grupp börjar på våren och en på hösten och man samlas vid sex tillfällen.