Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva vidare-grupp

I en sorgegrupp eller leva-vidare-grupp får du träffa andra som mist en anhörig. Samtalen leds utav en präst eller diakon.

Svenska kyrkan i Åhus anordnar samtalsgrupper för sörjande och de kallas Leva vidare-grupper, eftersom de som lever vidare förbereder sig för att göra det på ett så bra sätt som möjligt.

Leva vidare-gruppen är en möjlighet för dig som mist din make/maka/sambo - eller annan nära anhörig, att samtala med andra i samma situation.

Du är välkommen att vara med i en enkel och kravlös gemenskap, där det finns plats för dig, din sorg och dina frågor. En grupp börjar på våren och en på hösten och man samlas vid sex tillfällen.

Kontakta präst Susanna Englund, 044-24 68 02, eller diakon Sabina Häggblom, 044-24 68 10, om du har frågor eller är intresserad av att deltaga.