Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Små och Stora-gudstjänst 3 november

Söndagen den 3 november kl 11.00 i Åhus S:ta Maria kyrka.

Välkommen alla små och stora, barn och föräldrar, syskon och farmor eller mormor, farfar eller morfar till en speciell gudstjänst med barnen i fokus. Gudstjänsten med Små och Stora är en samling med mycket sång och musik. Församlingens barnkörer Eftiskören och Con Angelii medverkar under ledning av Ulrika Faijermo och Susanne Bergenheim. Präst är Magnus Tyche.

Gudstjänst med Små och Stora, hösten 2019:

3 november