Små och stora-gudstjänster

Med barnen i fokus

Välkommen alla små och stora, barn och föräldrar, syskon och farmor eller mormor, farfar eller morfar till en speciell gudstjänst med barnen i fokus. Gudstjänsten med Små och stora är en samling med mycket sång och musik. Församlingens barnkör Eftiskören medverkar under ledning av Ulrika Faijermo.