Con Moto

Torsdagar kl 17.00-18.30.

Con Moto är ungdomskören för dig som går på högstadiet och gymnasiet.

Både tjejer och killar som sjunger i stämmor, både klassiskt och modernt. Vi gör körresor, åker på läger och har roligt tillsammans.

Körledare är Ulrika Faijermo, kantor i Åhus församling:
ulrika.faijermo@svenskakyrkan.se eller tel 044-24 68 05.

Bilden ovan: Con Moto på Lisberg! Körresan 10-11 september 2021 bjöd både på Lisebergsbesök i Göteborg och sångövning på Gullbrannagården i Halmstad.

Nästa gång man kan höra kören är på ”Livets resa” söndag 3 oktober i Åhus S:ta Maria kyrka kl 17.00 och 19.00.

Då medverkar prästen Catarina Liljeborg. Hon är så kallat ”Maskrosbarn” - uppväxt i en familj med missbruksproblematik.

Con Motos tjejer på sångövning på Gullbrannagården i Halmstad.
Killarna övar på Gullbrannagården. Totalt består Con Moto av 37 ungdomar.