Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Vill du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har? Kontakta oss om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Alla enheter inom Svenska kyrkan har utsett ett så kallat dataskyddsombud. Bland medarbetarna inom Svenska kyrkan i Åhus är det präst Susanna Englund som är dataskyddsombud.

Du når Susanna Englund:
på tel 044-24 68 02 eller via e-post susanna.i.englund@svenskakyrkan.se 

I Åhus församling hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Åhus församling arbetar härvidlag på samma sätt som Lunds stift - läs mer på Lunds stifts hemsida genom att klicka här:

Så behandlar vi dina personuppgifter