Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Maria Nova

Onsdagar kl 19.00. Kom gärna och prova om du är intresserad av att sjunga!

Kören Maria Nova övar med ledaren Ulrika Welin.

Höstterminen 2019 startar 28 augusti.

Övar onsdagar kl 19.00 - 21.00 i församlingshemmet.

I denna kör sjunger vi i fyra stämmor, vi jobbar med våra röster och vår gemensamma körklang.

Repertoaren är blandad med olika stilar som till exempel visa, klassiskt, folkligt, populärmusik, gospel...

Framför allt vill vi med musiken skapa gemenskap och sprida glädje! Vi kommer även att ha sociala aktiviteter på programmet såsom till exempel körresor och kördagar. Kören medverkar i församlingens högtider, gudstjänster och konserter.

I nuläget är vi 35 glada körsångare. Har du en längtan efter att börja sjunga så har vi plats för fler. Vårt motto med sången är att den ska ge positiv energi och inspiration. Kom gärna och hälsa på oss!

Hoppas detta kan locka DIG till att våga ta steget in i det härliga körlivet!


Körledare är Ulrika Welin
kyrkomusiker i Åhus församling
tel 044-24 68 04
e-post ulrika.welin@svenskakyrkan.se

Maria Nova och Körglädje sjunger tillsammans i Åhus S:ta Maria kyrka.