Enhetlig begravningsavgift

Efter beslut i Sveriges riksdag har en enhetlig begravningsavgift för hela landet införts.

Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige kommer att betala samma procentsats av sin inkomst oavsett var i landet man är bostatt. Dock är Stockholms och Tranås kommuner tillsvidare undantagna från systemet.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra utan betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften numera helt separerade.

Storleken på den nya enhetliga begravningsavgiften meddelas från Kammarkollegiet och ligger för år 2022 på 26,1 öre per intjänad hundralapp. För en Åhusbo med en inkomst på 350 000 kronor om året innebär det en avgift om 914 kronor per år, eller 76 kr per månad. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webbplats.

FÖLJANDE TJÄNSTER INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN

De tjänster som finansieras genom begravningsavgiften, och som tillhandahålls utan extra kostnad, är följande:

 • bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • transporter inom huvudmannens förvaltningsområde från det att huvudmannen (Svenska kyrkan) övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett
  församlingens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • kremering
 • gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av  gravplatsen, alternativt jordning av aska
 • gravplats i 25 år
 • skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravar.

 

FÖLJANDE INGÅR INTE I BEGRAVNINGSAVGIFTEN

Följande ingår inte i begravningsavgiften, utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:

 • kista och eventuell urna
 • svepningsarbete
 • transport till bisättningslokal
 • extra musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • förtäring vid begravning eller minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckningskostnader
 • begravningsbyrå.

Läs mer om begravningsavgiften här.