Konfirmation i Åhus

Konfirmandgrupperna i Åhus församling.

De nya konfirmationsgrupperna (läsåret 2020-21) kom igång i höstas. Läsårets konfirmander går i åk 8 och är födda 2006 (eller tidigare). 

Meningen med konfirmationen är att fundera tillsammans med andra om vad det innebär att vara människa, om tradtioner, kristen tro och mycker mer!

I Åhus finns det olika inriktiningar att konfirmera sig på. I alla ingår någon form av läger och våra ledare är ett team utav vuxna (präst, pedagog, diakon) och unga konfirmandsledare.

Vi erbjuder fyra olika grupper:

Fotboll/handbolls-grupp

Skapa-grupp

Taizé-grupp

Nya vardags-grupp (onsdagar)

 

Vill du veta mer om konfirmationen - ring till Tanja Borchardt - 044-24 68 03 eller 0767-785728 - eller maila tanja.borchardt@svenskakyrkan.se

 

Anmälan till konfirmationen

(för mer info se Konfafoldern ovan).

Du kan också skicka in din Anmäla till Åhus församling på följande adress:

Församlingsexpeditionen, Åhus församling

Torget 17

296 31 ÅHUS

 

Välkommen!

Hälsar ledarna Helene Eriksson, Sabina Häggblom, Mia Snecker, Susanna Englund, Magnus Tyche och Tanja Borchardt.

Frågor och svar om konfirmation

Vem får konfirmeras?
Alla födda 2006 eller tidigare, eller om du är yngre men går i årskurs åtta.

Vad betyder konfirmation?
Själva ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen är en bekräftelse på dopet.

Måste man vara döpt?
Inte för att gå med i en konfagrupp, men för att bli konfirmerad ska man vara döpt och det kan man bli när som helst under året.

Måste man tro på Gud?
Nej, man kan vara med även om man tvivlar. Frågan om dop och konfirmation får man då ta ställning till under konfirmationstiden.

Hur många gudstjänster ska man gå på?
Vi vill att du deltar i minst tio gudstjänster och du kommer att få medverka i några av dem.

Kostar det något?
Handboll/Fotboll, Nya vardagskonfan och Skaparkonfirmation är gratis.
Taizékofirmation 750 kr.

Önskar man anmäla sig till gruppen med avgift, men är osäker på om man har råd, finns fonder att söka för hela eller delar av avgiften. Ekonomin ska inte behöva påverka ditt val!

Hur anmäler man sig?
E-blankett på vår hemsida eller sista sidan i konfirmand-foldern.

Läs om våra olika konfagrupper i Åhus, fyra stycken, under respektive flik i ovankanten: Skapa-grupp, Handboll/Fotboll-grupp, Nya vardags-grupp och Taizé-grupp.

Under sommaren kan du anmäla dig
Anmäl dig gärna via vår hemsida, helst före 1 augusti (i mån av plats går det bra att anmäla sig senare).
Glöm inte att fylla i personnummer och om du är döpt ja/nej.
Mer information och bekräftelse i vilken grupp du kommit får du när terminen börjar.

I september blir det en upptakt för alla nya konfirmander!

 

Kontakt Konfaledarna

Helene Eriksson
assistent 
telefon: 044-24 68 07
e-post: helene.k.eriksson@svenskakyrkan.se

Sabina Häggblom
diakon
telefon: 044-24 68 10 
e-post: sabina.haggblom@svenskakyrkan.se 

Mia Snecker
församlingspedagog
telefon: 044-24 68 06
e-post: mia.snecker@svenskakyrkan.se

Susanna Englund
komminister - inriktning diakoni och äldre
telefon: 044-24 68 02 
e-post: susanne.englund@svenskakyrkan.se

Magnus Tyche
kyrkoherde
telefon: 044-24 68 01 
e-post: magnus.tyche@svenskakyrkan.se

Tanja Borchardt
komminister - inriktning konfirmander
telefon: 044-24 68 03
e-post: tanja.borchardt@svenskakyrkan.se