Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmand 2018-2019

Nu har vi börjat ett nytt läsår för konfirmander födda 2004.

Svenska kyrkan vill att konfirmationen ska vara ett toppenbra och värdefullt erbjudande till unga.

Meningen med konfirmationen är att fundera tillsammans med andra om vad det innebär att vara människa, om traditioner, kristen tro och mycket mer!

Just nu har vi fyra nya grupper i Åhus församling:

Handboll/fotbollsgrupp för tjejer

Handboll/fotbollsgrupp för killar

Uppleva-Skapa

Taizé junior

Vill du veta mer om konfirmationer - ring till Tanja Borchardt - 044-24 68 03 eller 0767-785728

 

 

Frågor och svar om konfirmation

Vem får konfirmeras?
Alla födda 2004 eller tidigare, eller om du är yngre men går i årskurs åtta.

Vad betyder konfirmation?
Själva ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen är en bekräftelse på dopet.

Måste man vara döpt?
Inte för att gå med i en konfagrupp, men för att bli konfirmerad ska man vara döpt och det kan man bli när som helst under året.

Måste man tro på Gud?
Nej, man kan vara med även om man tvivlar. Frågan om dop och konfirmation får man då ta ställning till under konfirmationstiden.

Hur många gudstjänster ska man gå på?
Vi vill att du deltar i minst tio gudstjänster och du kommer att få medverka i några av dem.

Kostar det något?
Fotboll och Handboll 350 kr
Uppleva-Skapakonfirmation 750 kr
Taizékonfirmation 750 kr
Önskar man anmäla sig till gruppen med avgift, men är osäker på om man har råd, finns fonder att söka för hela eller delar av avgiften. Ekonomin ska inte behöva påverka ditt val!

Hur anmäler man sig?
E-blankett på vår hemsida eller sista sidan i den utskickade konfirmand-foldern.

Läs om våra olika konfagrupper i Åhus, fyra stycken, under respektive flik i ovankanten: Skapa-grupp, Fotboll och Handboll-grupp, Uppleva-grupp och Taizé-grupp.

Under sommaren kan du anmäla dig
Anmäl dig gärna via vår hemsida, helst före 17 juli.
(I mån av plats går det bra att anmäla sig senare).
Glöm inte att fylla i personnummer och om du är döpt ja/nej.
Bekräftelse skickas via mejl i slutet på juli.

Till hösten blir det en upptakt för alla nya konfirmander! Vill du vara med i våra aktuella grupper? Hör av dig till ledarna (telefon se nedan)!

Tider för vårens konfirmationsgudstjänster finns i menyn för de olika grupperna.

Anmälan

Adressen till Åhus församling:

Församlingsexpeditionen, Åhus församling

Torget 17

296 31 ÅHUS

Tel 044-24 68 00 

 

Välkommen!

Hälsar ledarna Helene Eriksson, Sabina Häggblom, Mia Snecker, Susanna Englund, Magnus Tyche och Tanja Borchardt.

 

Kontakt Konfaledarna

Helene Eriksson
assistent 
telefon: 044-24 68 07
e-post: helene.k.eriksson@svenskakyrkan.se

Sabina Häggblom
diakon
telefon: 044-24 68 10 
e-post: sabina.haggblom@svenskakyrkan.se 

Mia Snecker
församlingspedagog
telefon: 044-24 68 06
e-post: mia.snecker@svenskakyrkan.se

Susanna Englund
komminister - inriktning diakoni och äldre
telefon: 044-24 68 02 
e-post: susanne.englund@svenskakyrkan.se

Magnus Tyche
kyrkoherde
telefon: 044-24 68 01 
e-post: magnus.tyche@svenskakyrkan.se

Tanja Borchardt
komminister - inriktning konfirmander
telefon: 044-24 68 03
e-post: tanja.borchardt@svenskakyrkan.se

 

 

Anmälan till konfirmationen (för mer info se Konfafoldern ovan).