Konfirmation i Åhus

Välkommen som konfirmand i någon av våra olika grupper i församlingen.

Meningen med konfirmationen är att fundera tillsammans med andra om vad det innebär att vara människa, om tradtioner, kristen tro och mycker mer!

I Åhus församling finns det olika inriktiningar att konfirmera sig på. I alla ingår någon form av läger och våra ledare är ett team utav vuxna (präst, pedagog, diakon) och unga konfirmandsledare.

Vi erbjuder fyra olika grupper:

Idrotts-gruppen: för idrottsintresserade

Skapa-Uppleva-gruppen: för dig som vill använda din kreativitet och fantasi

Taizé-gruppen: en resa ner till klostret i Taize, Frankrike, ingår

Nya Vardags-gruppen: upptäcka och utforska − vetenskap och tro

Vill du veta mer om konfirmationen - ring till Emma Mattsson - mobil 0767-785727 - eller maila emma.mattsson@svenskakyrkan.se

 

 

Anmälan till konfirmationen

Det är ni som är födda 2008 som är aktuella för konfirmandverksamheten i höst.

Skicka gärna in er anmälan före midsommar.

(för mer info se Konfafoldern ovan).

Du kan också skicka in din Anmäla till Åhus församling på följande adress:

Församlingsexpeditionen, Åhus församling

Torget 17

296 31 ÅHUS

 

Välkommen!

Hälsar ledarna Helene Eriksson, Sabina Häggblom, Mia Snecker, Tanja Borchardt och Emma Mattsson.

Frågor och svar om konfirmation

Vem får konfirmeras?
Alla födda 2008 eller tidigare (nya läsåret 2022-2023), eller om du är yngre men går i årskurs åtta.

Vad betyder konfirmation?
Själva ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen är en bekräftelse på dopet.

Måste man vara döpt?
Inte för att gå med i en konfagrupp, men för att bli konfirmerad ska man vara döpt och det kan man bli när som helst under året.

Måste man tro på Gud?
Nej, man kan vara med även om man tvivlar. Frågan om dop och konfirmation får man då ta ställning till under konfirmationstiden.

Hur många gudstjänster ska man gå på?
Vi vill att du deltar i minst tio gudstjänster och du kommer att få medverka i några av dem.

Kostar det något?
Idrott, Nya Vardagskonfan och Skapa-Uppleva konfirmation är gratis.
Taizékofirmation 750 kr.

Önskar man anmäla sig till gruppen med avgift, men är osäker på om man har råd, finns fonder att söka för hela eller delar av avgiften. Ekonomin ska inte behöva påverka ditt val!

Hur anmäler man sig?
E-blankett på vår hemsida eller sista sidan i konfirmand-foldern.

Läs om våra olika konfagrupper i Åhus, fyra stycken, under respektive flik i ovankanten: Skapa-Uppleva-grupp, Idrotts-grupp, Nya Vardags-grupp och Taizé-grupp.

Under sommaren kan du anmäla dig
Anmäl dig gärna via vår hemsida, helst före 1 augusti (i mån av plats går det bra att anmäla sig senare).
Glöm inte att fylla i personnummer och om du är döpt ja/nej.
Mer information och bekräftelse i vilken grupp du kommit får du när terminen börjar.

I september blir det en upptakt för alla nya konfirmander!