Ungdom

Ungdomsarbetet i vår församling är viktigt. Vi vill vara med som ett stöd i livets alla skeden och att även unga ska få möjlighet att leva ut sin tro tillsammans med andra.

Utöver vår ungdomsgrupp, SKUTT, så erbjuder vi ett ledarskapsprogram som fått namnetKUL. Om du tycker om att sjunga finns det en ungdomskör dit du är välkommen.

Några av kyrkans gudstjänster är mer anpassade efter unga människors behov och språk. Vi firar vardagsmässa varje torsdagskväll och en söndagskväll i månaden Taizémässa i Åhus kyrka.

Kontakt Barn- och ungdomsverksamheten

Mia Snecker
diakon
telefon: 044-24 68 06
e-post:
mia.snecker@svenskakyrkan.se

Helene Eriksson
assistent
telefon: 044-24 68 07
e-post:
helene.k.eriksson@svenskakyrkan.se

Sophia Lindblad
barn- o ungdomsledare
telefon: 044-24 68 08
e-post:
sophia.lindblad@svenskakyrkan.se

Therése Axelsson
barnledare
e-post:
therese.i.axelsson@svenskakyrkan.se

Ulrika Welin
organist
telefon: 044-24 68 04
e-post:
ulrika.welin@svenskakyrkan.se

Ulrika Faijermo
kantor
telefon: 044-24 68 05
e-post:
ulrika.faijermo@svenskakyrkan.se

Susanne Bergenheim
kantor
telefon: 044-24 68 16
e-post:
susanne.bergenheim@svenskakyrkan.se