Diakoni, samtal och stöd

I Åhus församling är diakonin angelägen. Här finns en diakonigrupp som träffas första onsdagen i månaden och som arrangerar gemenskapsträffar, kyrkkaffe och mycket annat.

Diakonigruppen

Vi kan utföra ett stort diakonalt arbete i Åhus församling tack vare alla volontärer i diakonigruppen och andra frivilliga krafter.

Tillsammans utför vi en mängd aktiviteter i församlingen. Det handlar om födelsedagsfester, soppluncher, allhelgonakaffe, Julton, besök på våra äldreboenden, fredagsbingo på Åhaga, rullstolspromenader och mycket annat.

Diakonigruppen består av ett 30-tal kvinnor och män, som träffas en onsdag i månaden mellan kl 10-12. Vi samtalar, fikar och diskuterar olika aktiviteter, som vi arrangerar i församlingens regi för våra medmänniskor.

Startdatum för hösten: 7/9 kl 10-12

Vi träffas följande onsdagar: 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12.  

Har du tid över för att göra en insats så får du gärna vara med i vår gemenskap, du är välkommen, det är bara att höra av sig!

Varmt välkommen att ringa:
diakon Mia Snecker, tel. 044-24 68 06 för mer information.

Samtal och stöd

Som diakoner har vi också möjlighet att möta människor som av olika anledningar behöver ha någon att prata med.
 
Det finns inga begränsningar i vad de samtalen kan handla om. Inte heller någon åldersgräns, utan alla är välkomna till oss.
 
Vi har sekretess, vi för inga journalanteckningar och det kostar ingenting.
Kontakt:
Sabina Häggblom
Telefon: 044-24 68 10
e-post: sabina.haggblom@svenskakyrkan.se

Mia Snecker
telefon: 044-24 68 06
e-post: mia.snecker@svenskakyrkan.se

 

 

Diakoner från hela landet samlade i Stockholm, Mia Snecker (trea från vänster) för att träffa drottningen. Bilder: Yanan Li, Silviahemmet

Demenskunskap för diakoner

Hösten 2020 fick Åhus församlings diakon Mia Snecker möjlighet att gå Silvia stiftelsens fortbildning; Demenskunskap för diakoner.

Mia Snecker fick diplom av drottningen. Bild: Yanan Li, Silviahemmet

Utbildningen gav en inblick i hur viktigt det är med ett gott bemötande, för anhöriga till och de som har drabbats av kognitiv svikt. Utbildningen har gett henne redskap för bemötande, vilka tecken på sjukdomssymtom är och hur man kan få hjälp.

I september 2021 avslutades kursen på Kungliga slottsteatern, där Ers Höghet Drottningen överräckte diplom.