Diakoni, samtal och stöd

Mia Snecker och Sabina Häggblom är diakoner i Åhus församling.

Åhus församling har ett stort diakonalt arbete, som vi kan utföra tack vare alla volontärer i diakonigruppen och andra frivilliga krafter.

Tillsammans utför vi en mängd aktiviteter i församlingen. Det handlar om födelsedagsfester, soppluncher, allhelgonakaffe, Julton, besök på våra äldreboenden, fredagsbingo på Åhaga och mycket annat.

Diakonigruppen träffas en onsdag i månaden mellan kl 10-12 och diskuterar våra kommande aktiviteter. Vi har också en studiecirkel kring någon intressant bok.

Har du tid över för att göra en insats så får du gärna var med i vår gemenskap, du är välkommen, det är bara att höra av sig!

Samtal 

Som diakoner har vi också möjlighet att möta människor som av olika anledningar behöver ha någon att prata med.
 
Det finns inga begränsningar i vad de samtalen kan handla om. Inte heller någon åldersgräns, utan alla är välkomna till oss.
 
Vi har sekretess, vi för inga journalanteckningar och det kostar ingenting.
Kontakt:
Sabina Häggblom
Telefon: 044-24 68 10
e-post: sabina.haggblom@svenskakyrkan.se

Mia Snecker
telefon: 044-24 68 06
e-post: mia.snecker@svenskakyrkan.se