Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, samtal och stöd

Det är Sabina Häggblom och Mia Snecker som är diakoner i Åhus församling.

Åhus församling har ett stort diakonalt arbete, som vi kan utföra tack vare alla volontärer i diakonigruppen och andra frivilliga krafter.

Vi anordnar gemensamt:

Måndagscafé

Soppluncher

Kyrkkaffe

Är behjälpliga på gudstjänsterna på våra äldreboenden

Födelsedagsfest för äldre

Olika evenemang i kyrkan

Försommarfest

Diakonigruppen träffas en gång per månad och planerar verksamheten. Vi har också en studiecirkel kring någon intressant bok.

Volontärerna kan ibland även vara behjälpliga med stöd och besök.

Samtal 

Som diakoner har vi också möjlighet att möta människor som av olika anledningar behöver ha någon att prata med.
 
Det finns inga begränsningar i vad de samtalen kan handla om. Inte heller någon åldersgräns, utan alla är välkomna till oss.
 
Vi har sekretess, vi för inga journalanteckningar och det kostar ingenting.
Kontakt:
Sabina Häggblom
Telefon: 044-24 68 10
e-post: sabina.haggblom@svenskakyrkan.se

Mia Snecker
telefon: 044-24 68 06
e-post: mia.snecker@svenskakyrkan.se