Värdar

Kyrkvärdar i Åhus

Ann Kristin Bertilsson

Bertil Carlsson

Lilian Elding

Marianne Tyrberg

Julia Kärrdahl

Barbara Westrup

Kyrkvärdar i Yngsjö

Lennart Nalerius

Stephan Nilsson