Värdar

Kyrkvärdar i Åhus

Marianne Tyrberg

Bertil Carlsson

Ann Kristin Bertilsson

Lilian Elding

Julia Kärrdahl

Barbara Westrup

Kyrkvärdar i Yngsjö

Ingrid Hansson

Lennart Nalerius