Församlingsexpedition

Expeditionen finns sedan hösten 2011 vid torget i Åhus.

Då byggdes före detta prästgården om för att bli kontor för Svenska kyrkans personal.

Besöksadressen är Torget 17 och telefonnummer 044-24 68 00, säkrast kl 10-12.

Postadress:

Åhus församling
Torget 17
296 31 ÅHUS