Våra olika gravskick

Kyrkogården är en viloplats, fast med många möjligheter.

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravsättning man ska välja.
Det viktigaste att tänka på är att en gravsättning skall göras enligt den avlidnes önskemål.

Minneslund
Detta är en anonym begravningsform, vilket innebär att inga namn får förekomma och att urnans placering i lunden inte skall vara känd. Här finns därför ingen gravskötsel men en gemensam smyckningsplats som församlingen sköter.

Minneslunden.

Askgravlund

Här gravsätts urnan i en vildmarksäng. Liksom i minneslunden skall urnans exakta plats vara okänd. Däremot sätter man här upp en namnplatta på en gemensam plats. Liksom i minneslunden finns i askgravlunden en särskild smyckningsplats.

Askgravlunden.
Ljusbärare i Askgravlunden.

Urngravplats

En gravplats som upplåts med gravrätt för viss tid och med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren har ansvar för skötsel av graven. Gravskötselavtal kan tecknas med församlingen. Gravplatsen kan också utformas så enkelt att ingen särskild skötsel krävs.

Urngravlunden.

Kistgravplats

Här liksom för urngravplats gäller gravrätt för viss tid, med möjlighet till förlängning så länge någon är beredd att vara gravrättsinnehavare och ser till att graven sköts. Skötselavtal kan också här tecknas med församlingen eller kan graven utformas så att ingen särskild skötsel krävs.

Kistgravplats på nya begravningsplatsen.