Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravstenar kontrolleras

En säkerhetskontroll av gravstenarna på nya kyrkogården i Transval har påbörjats.

Väder och vind påverkar med tiden mark och material. Under vintern med början 1 december 2017 genomförs därför en säkerhetskontroll av samtliga stående gravstenar på Åhus kyrkogård.

Kontroller kommer därefter att göras fortlöpande med några kvarter varje år. Gravstenar som inte kan motstå en horisontell kraft om 35 kg på en meters höjd över mark, kommer att omgående läggas ner och gravrättsinnehavare kontaktas.

Vi hoppas på förståelse och ett gott samarbete för allas säkerhet.

Kyrkogårdspersonalen