Gravstenar kontrolleras

En säkerhetskontroll av gravstenarna på nya kyrkogården i Transval görs vart femte år.

Väder och vind påverkar med tiden mark och material. Vart femt år genomförs därför en säkerhetskontroll av samtliga stående gravstenar på Åhus kyrkogård. Senaste intervallet sattes igång december 2017.

Kontroller kommer därefter att göras fortlöpande med några kvarter varje år. Gravstenar som inte kan motstå en horisontell kraft om 35 kg på en meters höjd över mark, kommer att omgående läggas ner och gravrättsinnehavare kontaktas.

Vi hoppas på förståelse och ett gott samarbete för allas säkerhet.

Kyrkogårdspersonalen