Körer och musik

Åhus församling har åtta körer som vänder sig till alla åldrar - barn, ungdomar och vuxna.

Församlingen erbjuder också ett rikt utbud av konserter och musikgudstjänster under hela året.

Körerna medverkar i många av församlingens gudstjänster, ofta tillsammans med solister och instrumentalister. Som sångare kan man i alla körer förvänta sig kompeent ledarskap och gedigen musikalisk kvalitet.

Musiken går som en röd tråd genom kyrkohistorien och är en viktig uttrycksform i kyrkans gudstjänster. Musiken bidrar till att ge gudstjänsten dess karaktär både när det gäller högtidligt allvar och livfull glädje.

Är du intresserad av att sjunga i kör? Då är du välkommen att ta kontakt med någon av våra musiker.