Körer och musik

Åhus församling har sju körer som vänder sig till alla åldrar - barn, ungdomar och vuxna.

Babyrytmik

För de allra yngsta.

Eftiskören

Eftiskören träffas antingen tisdagar eller onsdagar. Bilden är från en kördag i Malmö.

Joyful Juniors

Joyful Juniors är kören för dig som är 10 år och äldre (från åk 4 alltså). 

ConMoto

Torsdagar kl 17.00-18.30.

TreKvart

Kören TreKvart består av drygt tjugo medlemmar och sjunger vid konserter och gudstjänster. Främst acapella musik men även orkesterverk ibland.

Maria Nova

Onsdagar kl 19-21. Kom gärna och prova om du är intresserad av att sjunga!

KörGlädje

Torsdagar kl 10.00.

Joyful

Tisdagar kl 18.30.

Församlingen erbjuder också ett rikt utbud av konserter och musikgudstjänster under hela året.

Körerna medverkar i många av församlingens gudstjänster, ofta tillsammans med solister och instrumentalister. Som sångare kan man i alla körer förvänta sig kompeent ledarskap och gedigen musikalisk kvalitet.

Musiken går som en röd tråd genom kyrkohistorien och är en viktig uttrycksform i kyrkans gudstjänster. Musiken bidrar till att ge gudstjänsten dess karaktär både när det gäller högtidligt allvar och livfull glädje.

Är du intresserad av att sjunga i kör? Då är du välkommen att ta kontakt med någon av våra musiker.