Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer och musik

Åhus församling har åtta körer som vänder sig till alla åldrar - barn, ungdomar och vuxna. Den röda tråden i Svenska kyrkans i Åhus körverksamhet är kvalitet, som sångare kan man i alla körer förvänta sig kompetent ledarskap och gedigen musikalisk kvalitet.

Församlingen erbjuder också ett rikt utbud av konserter och musikgudstjänster under hela året.

Körerna medverkar i många av församlingens gudstjänster, ofta tillsammans med instrumentalister och solister.

Musiken går som en röd tråd genom kyrkohistorien och är en viktig uttrycksform i kyrkans gudstjänster. Musiken bidrar till att ge gudstjänsten dess karaktär både när det gäller högtidligt allvar och livfull glädje.

Är du intresserad av att sjunga i kör? Då är du välkommen att ta kontakt med någon av våra musiker.