Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Någon att tala med

När livet inte håller ihop längre, när krisen och sorgen drabbar - då kan det vara bra att dela sina tankar med någon som är van att lyssna.

Tveka inte att ta kontakt med oss som verkar i församlingen till stöd kring dessa frågor. Vid ett första samtal förs ett resonemang om hur vi eventuellt kan stötta och hjälpa dig/er genom samtal eller på andra sätt.

Präster
Magnus Tyche, kyrkoherde
telefon: 044-24 68 01
e-post: magnus.tyche@svenskakyrkan.se 

Susanna Englund, komminister
telefon: 044-24 68 02
e-post: Susanna Englund 

Tanja Borchardt
telefon: 044-24 68 03
e-post: Tanja Borchardt

Diakoni 
Sabina Häggblom, diakon
telefon: 044-24 68 10
e-post: Sabina Häggblom

Mia Snecker, diakon
telefon: 044-24 68 06
e-post: Mia Snecker

Du kan även ringa till expeditionen på telefon 044-24 68 00 eller e-post ahusforsamling@svenskakyrkan.se för vidare hänvisning.