Foto: Fredrik Sigurdsson

Någon att tala med

När livet inte håller ihop längre, när krisen och sorgen drabbar - då kan det vara bra att dela sina tankar med någon som är van att lyssna.

Tveka inte att ta kontakt med oss som verkar i församlingen till stöd kring dessa frågor. Vid ett första samtal förs ett resonemang om hur vi eventuellt kan stötta och hjälpa dig/er genom samtal eller på andra sätt.

Präster
Calle Jensen, kyrkoherde
telefon: 044-24 68 01
e-post: Calle Jensen

Tanja Borchardt, komminister
telefon: 044-24 68 03
e-post: Tanja Borchardt

Emma Mattsson, komminister
telefon: 044-24 68 02
e-post: Emma Mattsson

Diakoni 
Sabina Häggblom, diakon
telefon: 044-24 68 10
e-post: Sabina Häggblom

Mia Snecker, diakon
telefon: 044-24 68 06
e-post: Mia Snecker

Du kan även ringa till expeditionen på telefon 044-24 68 00 eller e-post ahusforsamling@svenskakyrkan.se för vidare hänvisning.