Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vigsel

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. (1 Kor 13)

Det är en viktig händelse i livet att offentligt lova varandra trohet och kärlek. Det är även en juridisk händelse. Därför följer en vigselgudstjänst en ordning som finns i den svenska kyrkohandboken och prästen ansvarar för den som vigselförrättare. Vi vill gärna utforma vigseln tillsammans med er och finns till för att lyssna in era önskemål.

En vigsel i Svenska kyrkan är en gudstjänst. Ordningen finns avtryckt i de flesta psalmböcker bland gudstjänstordningar.

Man kan också finna en presentation av ordningen på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/vigsel

 

Kärlek och mångfald

Här i Åhus församling hälsar vi alla par lika välkomna!

Bakgrunden är att Sverige har en äktenskapslagstiftning som gör det möjligt för personer av samma kön att gifta sig. Svenska kyrkan välkomnade den förändringen även om man aldrig kan tvinga en präst av annan uppfattning att ställa upp. För oss i Åhus ser vi inte några hinder. Hör gärna av er om ni har några frågor och funderingar.

 

När ska vi göra vad?

Egentligen behöver ni bara en giltig hindersprövning, en vigselförättare och vittnen, men oftast finns det fler önskemål. Desto fler specifika önskemål ni har, som dag, tid, musikmedverkan eller liknande, desto tidigare bör ni kontakta församlingsexpeditionen.

Åhus församlings brudkrona - finns till utlåning.

 

Hindersprövning

Ett intyg om hindersprövning krävs som sagt. Det ansöker man om hos Skatteverket och det intyget gäller i 4 månader. En förutsättning för att kunna vigas i kyrkan är att åtminstone en av er är tillhörig Svenska kyrkan.

 

Boka vigseln

Tänk på att boka i god tid om ni vill vigas på sommaren som är en populär årstid för vigslar. Gudstjänstrummet är den naturliga platsen för en kyrklig vigsel. I Åhus församling finns möjlighet att boka vigsel antingen i Åhus kyrka eller i Yngsjö kapell. Om ni funderar på att vigas utanför er hemförsamling, kolla vad som gäller. Det kan vara problem med önskemål om präst från en församling och vigsel i en annan församling.

Skicka inga inbjudningar innan bokningen är helt klar.

Ring alltså i god till tid till Åhus församling, expeditionen på 044-24 68 00.

 

Att forma vigselgudstjänsten

Innan gudstjänsten vill vi möta er båda för ett samtal. Detta samtal brukar äga rum i kyrkan för att ge möjlighet att "öva" vissa delar av gudstjänsten praktiskt. Vigselgudstjänsten utformas i dialog mellan brudpar, präst och musiker. Möjligheterna är stora genom val av musik, bibeltexter, dikter med mera. Församlingen har erfarna musiker som gärna hjälper till med förslag på musik.

 

Kostnad

Vigselgudstjänsten i kyrkan kostar inget, det ingår i kyrkoavgiften. Det som kan kosta är till exempel om ni väljer att ha extra musik och sångsolist.

 

Blommor

Det finns alltid blommor på altaret. Önskar ni att ta med er egna blommor till exempel till bänkvasarna går det bra att höra av sig till församlingen i god tid. Kyrkvaktmästaren hjälper gärna till med bänkvasarna. I Yngsjö kapell finns en äreport att låna som man kan dekorera med blommor och grönt. 

 

Brudkrona

Åhus församlings brudkrona, av förgyllt silver och med vita och röda stenar, är tillverkad och skänkt 1933 av guldsmed N:C. Christiansson.

Brudkronan lånar ni gratis i samband med kyrklig vigsel. Man skriver då på ett lånekvitto att man har tagit emot kronan och när den ska lämnas tillbaka.

 

Bröllopsjubileum

Ett fint sätt att fira ett bröllopsjubileum, eller att göra en nystart, kan vara att upprepa eller förnya de löften man en gång gav varandra. Även detta är en ceremoni som kan utformas som mycket enkel eller lite mer storslaget. Församlingens präster och musiker står till förfogande även för en sådan högtid.

 

Bild: Cecilia Ramäng/Ikon