Församlingshem

Vårt Församlingshem ligger på Companiegatan 2A i Åhus.

Behöver du lokal för dop- eller begravningskaffe?
Ta kontakt med Församlingsexpeditionen så får du veta mer om priser, bokning, med mera, telefon 044-24 68 00.

Ny fondvägg i Stora salen i församlingshemmet med kyrkan centralt i bilden.