Begravning

Kyrkan bärs av ett hopp att både livet och döden innefattas i Gud.

Tillsammans får vi samlas till begravningsgudstjänst för att ta avsked av vår vän, dela sorgen med varandra men också dela ljusa minnen som vi gemensamt har till uppgift att bevara.

Före begravningen vill gärna en av församlingens präster träffa de anhöriga för ett stödjande samtal där också praktiska frågor kring gudstjänsten tas upp.

De flesta av våra begravningar äger rum i Åhus kyrka. Vid mindre begravningar firas begravningsgudstjänsten med fördel framme i koret (kyrkans främre del) där stolar omger kistan i dess direkta närhet.

Yngsjö kapell och begravningskapellet på kyrkogården är våra båda andra alternativ.

 

BOKA TID OCH PLATS FÖR BEGRAVNING

Öppettider: vardagar kl 10.00-12.00

Telefon: 044-24 68 00 

E-post: ahus.forsamling@svenskakyrkan.se 

Postadress: Åhus församling, Torget 17, 296 31 ÅHUS

 

 

Bårtäcke

Bårtäcket bokas på församlingsexpeditionen. 

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten i stället för en dyrbar kista eller blomsteruppsättning. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. 

Församlingen tillhandahåller bårtäcke.

Kontakta Svenska kyrkan i Åhus för att planera


- Själaringning (sker normalt dagen efter dödsfallet)
- Tid och plats för begravningsgudstjänst och eventuell lokal för minnesstund 
- Tid för tacksägelse i samband med gudstjänst
- Gravplats och typ av gravsättning, jordbegravning eller kremering (urngrav eller minneslund)