Begravning

Kyrkan bärs av ett hopp att både livet och döden innefattas i Gud.

Begravningsgudstjänsten är ett tillfälle då vi får samlas för att ta avsked av en medmänniska, dela sorgen med varandra men också dela ljusa minnen som vi gemensamt har till uppgift att bevara. En stund när vi även får påminnas om hoppets budskap, att döden inte har sista ordet i vår tillvaro.

Boka tid för begravningsgudstjänst

Det finns möjlighet att kontakta församlingens expedition för att boka tid för begravningsgudstjänsten, tel 044-24 68 00, vardagar kl 10-12. En del bokar det istället i samband med besök på en begravningsbyrå. I samband med bokning av begravning, bokas även tid för själaringning (oftast efterföljande dag) och tacksägelse (i söndagens huvudgudstjänst).

Plats för begravningsgudstjänsten

I Åhus församling äger de flesta begravningsgudstjänster rum i Åhus kyrka. När det är få deltagare sker det med fördel framme i koret (kyrkans främre del) där stolar omger kistan i dess direkta närhet. Yngsjö kapell är en alternativ lokal.

Gravplats och typ av gravsättning

Det finns flera olika gravskick. Jordbegravning i kistgrav eller kremation där urnan kan gravsättas i askgravlund, minneslund eller urngrav.

Bårtäcke

I Åhus församling finns ett vackert bårtäcke. En textil som läggs på kistan under begravningsgudstjänsten. Den används ofta i kombination med enklare modeller av kista. På bårtäcket får det endast läggas handbuketter, det vill säga att bårtäcket kan inte kombineras med blomsteruppsättning på kistan. Bårtäcket bokas på församlingsexpeditionen.

Kostnad

Begravningsgudstjänsten ingår i kyrkoavgiften. Kostnader som kan tillkomma är till exempel solosång.

Planering inför begravningsgudstjänsten

Den präst som tjänstgör vid begravningsgudstjänsten hör av sig snarast möjligt för att boka in en träff med de anhöriga. Vid samtalet finns utrymme att dela minnen, lyfta fram frågor och funderingar och samtala om praktiska frågor. Har man inte egna förslag på psalmer till begravningsgudstjänsten kan prästen ge förslag. När det gäller musiken finns det möjlighet att samtala och få förslag från den kyrkomusiker som tjänstgör.

Läs mer om Begravning här