Yngsjö kapell

Yngsjö kapell är beläget alldeles utmed väg 118, cirka en mil söder om Åhus.

Kapellet är betydligt yngre än kyrkan i Åhus, men hade 100-årsjubileum 2006.

Yngsjö kapell lämpar sig väl för såväl dopgudstjänster som vigselgudstjänster.

 

Kapellet har besöksadress: Yngsjövägen 890, 296 92 YNGSJÖ.

Utdelningsadress är Torget 17, 296 31 ÅHUS.

 

Här firas gudstjänst endast ett fåtal söndagar under vinterhalvåret. Sommartid har kapellet dock behållit sin dragningskraft och Åhus församling satsar på gudstjänster och musik och det firas bröllop och dop.