Meny

Förtroendevalda och protokoll

Kyrkorådet - valt för tiden 2018-2021

Ledamöter

Peter Åkesson, andre vice ordförande
Lisa Sigurdsson, förste vice ordförande
Ann Kristin Bertilsson, ordförande
Lars Petersson
Rune Simonsson
Paul Persson
Marianne Tyrberg
Sven Hahne
Magnus Tyche, kyrkoherde

ErsättarE

Lars-Göran Sandréus
Kristina Bergström
Julia Kärrdahl
Margareta Albrektsson
Bo Kron

Kyrkofullmäktige - valt för tiden 2018-2021

Ledamöter

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Paul Persson
Bo Kron
Eva Linder
Lars Olsson, andre vice ordförande

Frimodig kyrka
Birgitta Dérand

Öppen kyrka för alla, ÖKA
Peter Åkesson
Lisa Sigurdsson
Ann Kristin Bertilsson
Lars Petersson, ordförande
Rune Simonsson, förste vice ordförande
Marianne Tyrberg
Sven Hahne
Lars-Göran Sandréus
Kristina Bergström
Julia Kärrdahl
Danièl Tejera
Mia Snecker
Margareta Albrektsson
Karin Hallengren
Wiwi Andersson
Marianne Christensen
Berit Sandréus
Lennart Andersson
Ulla Bolmstrand
Marie Nilsson

Ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
-
Tord Johnsson

Frimodig kyrka
Emma Birgersson
Margareta Jämstorp

Öppen kyrka för alla, ÖKA
Bengt Ingvarsson
Eva Ingvarsson
Barbara Westrup
Jörgen Fasth
Birger Rappsjö
Inga-Lill Blennar
Olle Bertilsson