Förtroendevalda och protokoll

Kyrkorådet - valt för tiden 2018-2021

Ledamöter

Ann Kristin Bertilsson, ordförande
Lars-Göran Sandréus, vice ordförande
Lars Petersson
Rune Simonsson
Paul Persson
Marianne Tyrberg
Sven Hahne
Julia Kärrdahl
Calle Jensen, kyrkoherde

ErsättarE

Margareta Albrektsson
Kristina Bergström
Marie Nilsson
Berit Sandréus
Bo Kron

Kyrkofullmäktige - valt för tiden 2018-2021

Ledamöter

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Paul Persson
Bo Kron
Eva Linder
Lars Olsson, andre vice ordförande

Frimodig kyrka
Birgitta Dérand

Öppen kyrka för alla, ÖKA
Ann Kristin Bertilsson
Lars Petersson, ordförande
Rune Simonsson, förste vice ordförande
Marianne Tyrberg
Sven Hahne
Lars-Göran Sandréus
Kristina Bergström
Julia Kärrdahl
Danièl Tejera
Mia Snecker
Margareta Albrektsson
Karin Hallengren
Wiwi Andersson
Marianne Christensen
Berit Sandréus
Lennart Andersson
Ulla Bolmstrand
Marie Nilsson
Bengt Ingvarsson

Ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
-
Tord Johnsson

Frimodig kyrka
Emma Birgersson
Margareta Jämstorp

Öppen kyrka för alla, ÖKA
Eva Ingvarsson
Barbara Westrup
Jörgen Fasth
Birger Rappsjö
Inga-Lill Blennar
Olle Bertilsson