Bli medlem

Som medlemmar i Svenska kyrkan tar vi tillsammans ansvar för en värld där människovärde, kärlek och en hållbar livskvalitet får stå i fokus. I det arbetet är varje medlem viktig, inte minst du!

Här finns det en plats för dig som har frågor om tro och om livet eller har tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Det finns två olika inträdesblanketter:

För anmälan om inträde i Svenska kyrkan för personer under 18 år

https://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1309608

För anmälan om inträde i Svenska kyrkan för personer över 18 år

https://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1309525

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka den till:

Åhus församling
Torget 17
296 31 ÅHUS

Hit går medlemsavgiften
Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Avgiften ska räcka till vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre, till körer och soppkök, sjukhuskyrka, familjerådgivning, jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och hemlösa. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Svenska kyrkan finns även med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa.

Medlem genom dopet
Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden i Åhus församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

Läs mer om medlemsskap här