Internationella gruppen

Internationella gruppen är motorn för hela Åhus församlings internationella arbete.

INTERNATIONELLA GRUPPEN

Vi engagerar oss i internationella frågor såsom insamlingar, julkampanjen och fasteinsamlingen samt håller även i sopplunchen på vårterminen m.m.

Startdatum för hösten: 22 september kl. 10.30-12.00

Plats: Expeditionen

Kontakta Tanja om du vill vara med och hjälpa till!

Tel. 044 24 68 03

 

Svenska kyrkan deltar tillsammans med kyrkor världen över i arbetet för mänskliga rättigheter; en värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Svenska kyrkan drivs av övertygelsen om varje människas okränkbara värde.

När en katastrof inträffar finns Svenska kyrkan redan på plats. Vi samarbetar med systerkyrkor i hela världen för att ge människor möjlighet att utbilda sig, försörja sig och styra sina egna liv. Vi är medlem i internationella nätverk som Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och Action by Churches Together (ACT). Vi fokuserar våra insatser på långsiktig hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation.

Endast en liten andel av kyrkoavgiften stödjer biståndsprojekt och katastrofhjälp både i Sverige och utomlands. Den allra största delen av kyrkans internationella arbete finansieras genom insamling i Sverige, gåvor samt stöd från Sida och EU.

Uppgiften i Åhus församling är

* att upprätthålla och öka det internationella engagemanget

* att informera om det internationella arbetet

* att bedriva och samordna församlingens insamlingsverksamhet

Uppgiften är att engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för församlingens internationella engagemang tillsammans med frivilliga, förtroendevalda och anställda. Varje grupp gör det utifrån sina egna förutsättningar och i sitt eget lokala sammanhang. Gruppen kan göra kortvariga satsningar på något som engagerar eller fördjupa sig i något under en längre period och även sätta upp långsiktiga mål för verksamheten.

Internationella gruppen under mandatperioden 2022-2025 består av:
Kristina Bergström (kyrkorådets kontaktperson), Therese Engdahl, Kerstin Lundborg, Mia Snecker och Lena Wierup. Samordnare i gruppen är Tanja Borchardt.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se under internationellt arbete.