Foto: Tanja Borchardt

Internationella gruppen

Internationella gruppen är motorn för hela Åhus församlings internationella arbete

INTERNATIONELLA GRUPPEN

Vi engagerar oss i internationella frågor såsom rättvisa och hållbarhet. Vi engagerar oss för insamlingar till förmån för ACT Svenska kyrkan. Gruppen hjälper till vid julinsamlingen och fastekampanjen där kollekt och insamlade medel går till projekt inom ACT. Under hela 2022 samlades det in i Åhus församling, inklusive kollekter, ca 150 000 kr till ACT. Under året engagerade sig gruppen t ex  genom att organisera en församlingsafton med en hållbar modevisning. Gruppen var även med på julmarknaden på Åhus torg och serverade kaffe.

Vad är ACT Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan deltar tillsammans med kyrkor världen över i arbetet för mänskliga rättigheter; en värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Svenska kyrkan drivs av övertygelsen om varje människas okränkbara värde.

När en katastrof inträffar finns Svenska kyrkan redan på plats. Vi samarbetar med systerkyrkor i hela världen för att ge människor möjlighet att utbilda sig, försörja sig och styra sina egna liv. Vi är medlem i internationella nätverk som Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och Action by Churches Together (ACT). Vi fokuserar våra insatser på långsiktig hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation.

Uppgiften i Åhus församling är

* att upprätthålla och öka det internationella engagemanget

* att informera om det internationella arbetet

* att bedriva och samordna församlingens insamlingsverksamhet

Uppgiften är att engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för församlingens internationella engagemang tillsammans med frivilliga, förtroendevalda och anställda. 

Internationella gruppen under mandatperioden 2022-2025 består av:
Kristina Bergström (kyrkorådets kontaktperson), Therese Engdahl, Kerstin Lundborg, Mia Snecker, Lena Wierup, Susanne Mattsson, Eva Ingvarsson, Eva Rappsjö och Marianne Christensen. Samordnare i gruppen är Tanja Borchardt.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se under internationellt arbete.

Församlingsafton:
Tisdagen den 7 november. Mer info kommer!

Kontakta Tanja om du vill vara med och hjälpa till!