Dop

Genom dopet får du lämna ditt barn i Guds händer. Kyrkan blir den gemenskap som vill vara med och bära dig och ditt barn, en utvecklande andlig miljö.

Bild: Ikon

 

Dopgudstjänster firas antingen i söndagens gudstjänst eller i separat gudstjänst i direkt anslutning efter ordinarie gudstjänst.

Kontakta expeditionen för att hitta lämplig tid. Tjänstgörande präst kommer att kontakta er för samtal inför dopet.

Varje barn som döps får ett dopsmycke.

Ur föreslagna bibelläsningar:
"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."
(Mark 10:14-15)  

 

Numera finns även ett dopträd på väggen inne i församlingshemmet, som konstnären Ulf Johan Härd har skapat.

I trädet sätts löv upp med namn och datum på de barn som döpts i församlingen.

 

Vid dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Läs mer på www.dopsajten.se

Dopklänning kan lånas av församlingen.

Nu även drop in-dop

Varken dop eller vigsel kräver några stora arrangemang. Det går att göra enkelt och alldeles gratis i Svenska kyrkan.

För dop är det så enkelt att man bara kan titta in på Församlingsexpeditionen i Åhus, tala med en av prästerna och sedan genomför vi en enkel ceremoni i kyrkan.

Varför dop?

Dopet är ett uttryck för att Gud finns med oss i livet. När vi möter utmaningar, går igenom förändringar i livet eller är med om svårigheter är dopet en påminnelse om att det finns en väg igenom krisen, att Gud finns på min sida och att nya dagar och nya möjligheter föds i varje ögonblick.

I Svenska kyrkan döps man oftast som barn, men man kan döpas i alla åldrar. Varje år döper vi ett par ungdomar och en eller annan vuxen.

Innan dopet har man ett samtal med prästen och pratar om vad dopet kan innebära och hur dopgudstjänsten går till. Barn brukar ofta få en eller ett par faddrar, eller gudföräldrar som det också brukar kallas.

Välkommen att döpa dig eller ditt barn i Åhus församling.

Dopklänning finns att låna för den som vill och för den som trots allt vill ha en fest efteråt finns Församlingshemmet att låna utan kostnad.