Dop

Några droppar vatten. Enkelt och samtidigt en del av det oändliga kretsloppet. Dopets vatten är ett tecken på att vi är älskade av Gud. Dopet är en gåva som vi får ta emot oberoende av hur unga eller gamla vi är. I dopet görs inte skillnad på människor.

Många döps som barn, under det första året i livet. Det är en stor händelse att få barn. Glädje, förundran och tacksamhet över barnet blandas med undran och oro i ansvaret som förälder. Så här beskrivs det i en av våra doppsalmer

Så här uttrycks det i en av våra psalmer 383:1

Med vår glädje över livets under

och ett nyfött barn i våra händer

kommer vi till dig som gav oss livet.

 

Med vår bävan inför okänd framtid

lägger vi vårt barn i dina händer.

Det som sker i dopet gör oss trygga.

 

Dopet är en stor och viktig handling, samtidigt som det är enkelt och naturligt. Det kan ske i en liten krets med de allra närmaste lika väl som med många släktingar och vänner närvarande.

 

Dopets centrala symboler rymmer livets oändlighet: Ljuset som lyser i mörkret och det livgivande vattnet. Dopet tydliggör att varje människa är älskad av Gud och att Gud lovar att vara nära i allt som sker.

 

Det kan ge ett hopp för framtiden, även i livets svåra perioder. Den som döpts blir medlem i Svenska kyrkan. Det är också möjligt att anmäla att ett barn ska antecknas som medlem i Svenska kyrkan i väntan på dop. Hör av er till oss, för att få mer information eller för att boka in en tid för dop.

 

Boka tid för dop

I Åhus församling är det dopgudstjänst nästan varje helg, både lördagar och söndagar.
Dop förekommer både som en del av t.ex. en familjegudstjänst och som enskilda dopgudstjänster. Församlingens gudstjänstrum är den naturliga platsen för dopgudstjänster. I Åhus församling finns möjlighet att fira dopgudstjänst i Åhus kyrka eller Yngsjö kapell. Bokning sker via expeditionen.

Faddrar

När barn döps är det vanligt att föräldrarna väljer ut någon eller några till att vara fadder. Den som får fadderuppdraget måste själv vara döpt.

 

Dopklädnad

Det är många som använder en lång vit dopklädnad. Den rymmer en fin symbolik, men det är inte nödvändigt att ha en sådan. I Åhus församling finns en dopklädnad till utlåning.

Kostnad

I Åhus församling finns en dopklädnad till utlåning.

Dopgudstjänsten kostar inget. Kostnader som kan tillkomma är till exempel om dopfamiljen önskar solosång av någon solist.

-Vad händer efter bokningen av dag och plats?

Den präst som kommer tjänstgöra vid dopet hör av sig senast ett par veckor före dopgudstjänsten. Ni bokar in en träff, där ni kan samtala om dopgudstjänsten och ta er tid för frågor och funderingar.

Vill du läsa mer om dopet, se dopsajten.se