Mellankören

Start 3 september

Kör för tjejer och killar i klass 4-6.

Start 3 september.

Vi övar torsdagar kl 15.30-16.30 i församlingshemmet, alla torsdagar utom under skollov, då vi ibland erbjuder andra aktiviteter.

Vi sjunger sånger i alla möjliga stilar, från små visor till hela musikaler. Vi har läger, myskvällar, med mera – för närvarande med anpassning till de direktiv som gäller under coronapandemin.

I körens verksamhet ingår normalt 3-5 sångtillfällen per termin, från gudstjänst till hela konserter – denna terminen blir det nog lite annorlunda.


För anmälan till kören, kontakta:

körledare Susanne Bergenheim, kantor i Åhus församling:
susanne.bergenheim@svenskakyrkan.se eller tel 044-24 68 16.

Förutom kören kan man vara med i Källarklubben.