Verksamhet

Barn- ungdoms- och familjeaktiviteter, diakoni, gudstjänster, körer/musik samt mötesplatser för både barn och vuxna. Vi har en bred verksamhet för människor i alla åldrar!

Gudstjänster

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Åhus och Yngsjö. Gudstjänsterna är öppna för alla.

Körer och musik

Åhus församling har sju körer som vänder sig till alla åldrar - barn, ungdomar och vuxna.

Konfirmation i Åhus

Välkommen som konfirmand i någon av våra olika grupper i församlingen.

Ungdom

Ungdomsarbetet i vår församling är viktigt. Vi vill vara med som ett stöd i livets alla skeden och att även unga ska få möjlighet att leva ut sin tro tillsammans med andra.

Barn & familj

Åhus församling vill vara med och se till att alla barn får en trygg och utvecklande uppväxt.

Diakoni, samtal och stöd

I Åhus församling är diakonin angelägen. Här finns en diakonigrupp som träffas första onsdagen i månaden och som arrangerar gemenskapsträffar, kyrkkaffe och mycket annat.