Presentationsfilm om vår kyrka

Du kan se den på YouTube.