​                   

           Välkommen till Svenska kyrkan

       i Sösdala församling och vår hemsida.

                Vi vill vara en mötesplats

       där vi möter varandra  och möter Gud.

 

 

 

 

KOMMANDE HÄNDELSER

 

 

 

Fredag 27 nov.

Häglinge förs.hem kl. 19 Syföreningsauktion med luciatåg.

Lördag 28 nov.

Johannesgården kl.14 Adventskaffe med brödförsäljning. Syföreningen.

Söndag 31 nov

1a Advent

Norra Mellby kl.11 Högmässa. Församlingskören. Solist

Torsdag 3 dec.

Kyrkans hus kl.12 Sopplunch.
Väntjänstlokalen kl.14 Gudstjänst
Björkhaga kl.15 Gudstjänst
Johannesgården kl.14 Syföreningen.

Söndag 6 dec.
2 Advent

Häglinge förs.hem kl.11 Söndagsmässa, Lunch. Kannonkanvi medv.
Johannesgården kl.14
Söndagsgudstjänst Kören, Kör så det ryker medv.

Onsdag 9 dec.

Kyrkans hus kl.14
Maria Jönsson sjunger Jul och Advent sånger.  ​​

 

ONSDAGSTRÄFFAR  I KYRKANS HUS   

Onsdag 9/12
Maria Jönsson sjunger Jul och Advent sånger.  

 

 

 

Skyltar har satts ut på följande gravplatser med anledning av,
att vi söker gravrättsinnehavare.  
 

Brönnestads kyrkogård
Kvarter BG plats: 197-198,
Kvarter BN plats: 77, 314-315,
Häglinge kyrkogård
Kvarter HG plats: E64a,b, F63-68, G96-97,
Kvarter HN 1 plats: 19-20, 39-40, 103-104, 160-161, 211-212,
Kvarter HN 2 plats: 5, 25, 26,
Norra Mellby kyrkogård
Kvarter M1 plats: E1, I5, J7, J18, O10, O14, O30,
Kvarter M2 plats: A69-71, A91-93, B21-24, B99-100, B172-173,
B196-197, B238-239, D57, D58-60, D306, E67-72, E118-119, E156-157, Kvarter M3 plats: B31-32, B35-36, B67-68, C17-18, C51-52,  

 

        

   

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

           

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYRKANS HUS

Besöks och telefontider

Tisd, onsd och fredag kl. 10 - 12

Telefon:

0451-610 68

Besöksadress:

Barnekowsgatan 1

280 10 Sösdala

Postadress:

Box 68

280 10 Sösdala

E-Post:

sosdala.forsamling@svenskakyrkan.se

www.facebook.com/Sosdala 

Dagens bibelord

​ ​

Den främsta symbolen för kristen tro är korset.

Den främsta symbolen för kristen tro är korset. Foto: Magnus Aronson

Skapad:2014-10-24 13:12:00

Under rubriken Tankar inför helgen funderar en präst varje vecka på den kommande söndagens tema och bibeltexter.

Här kan du få hjälp att tänka på vad den kristna tron kan betyda i din vardag, i samhället och i ditt liv. 

Läs veckans tankar inför helgen >>

 

 

Bli månadsgivare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//