Körer

Sösdala församling

Musiklivet

Vårt pastorat har ett rikt musikliv med många körer, konsertevenemang, musikgudstjänster med mera.
 

Otto Lindbladkören

Kören övar torsdagar kl. 18.45-20.30 i Kyrkans hus.
Kören medverkar i gudstjänsterna, men har ibland också egna framträdanden.

KanonKanvie

Detta är en kör för alla som vill sjunga, men som kanske känner sig lite ovan.
Kören övar onsdagar kl 18.30 - 20.00 i Kyrkans hus.
Vi prövar oss fram på ett enkelt och lättsamt sätt.
Kören medverkar i gudstjänster.

Välkommen att prova på!

Vår kantor Vladimir Masko är körledare, och till honom kan du
anmäla dig om du vill gå med i kören. Vladimir når du på telefon 0709-242465 eller 0451-616 41 det går också bra att maila till vladimir.masko@svenskakyrkan.se

 

Barnkörer

Du som tycker om att sjunga är välkommen till våra barn och ungdomskörer.
Vi  träffas varje vecka och sjunger på bland annat familjegudstjänster.
Här följer de olika körerna med åldersgrupper och repetitionstider angivna:

Sösdala Kyrkans hus

Du som är mellan 8-12år (åk. 2-5) övar på tisdagar kl.15.30-16.15

Johannesgården, Tormestorp

Caramellen (barnkör åk 2-5) övar på onsdagar 15.00-15.45

Vår kantor Eva Lindén är körledare och till henne kan du anmäla dig.


eva.linden@svenskakyrkan.se

eller sms 076-107 49 52.

Välkomna!