Enskilt samtal och bikt

Enskilt samtal och bikt

Enskilt samtal och bikt är en möjlighet för dig, som vill tala om något, där du vet, att det du säger inte förmedlas vidare på något sätt.

Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt när det gäller enskilda samtal och bikt. Det innebär att allt, oberoende av vad som sägs, stannar hos den präst som har lyssnat.
Det är varje prästs skyldighet att värna om dig och din berättelse. Prästen relaterar varken person eller samtal för någon annan.

Bikt är en kort gudstjänst, som föregås av ett samtal, där du får möjlighet att fokusera på något som du vill lägga ifrån dig som en börda och en skuld, för att få förlåtelse.
Prästen leder bikten.

Du är välkommen att boka samtal med någon av församlingens präster.